Ärver ett adoptivbarn sina genetiska föräldrar?

Jag vill adoptera en vuxen myndig person, och hon samtycker. Jag är inte någon styvfar och bor ej ihop eller har bott ihop med adoptionsföremålet. Vad gäller ang. framtida arv efter adoption om jag går bort? Är hon berättigad till laglott efter mig? Tappar hon automatiskt arvsrätten efter sin biologiska föräldrar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar huvudsakligen föräldrabalken (FB).

Av 4 kap. 8 § FB följer att ett adoptivbarn ska behandlas som vore det adoptantens barn och inte de genetiska föräldrarnas barn när lagar där släktskap har betydelse ska tillämpas. Något förenklat kan man säga att när exempelvis rätten till arv blir aktuell ska den som blivit adopterad ärva adoptanten och inte sina tidigare föräldrar. Adoptionen klipper så att säga de rättsliga banden till föräldrarna och knyter istället den adopterade till adoptanten på samma sätt.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning