Ärver ett adoptivbarn sin biologiska pappa?

FRÅGA
Vad händer om bonuspappa adopterar ett barn och den biologiska pappan är död. Kommer de biologiska farföräldrarna fortfarande vara farföräldrar? Kommer barnet att ärva den biologiska pappan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bl a föräldraskap och adoption finns i föräldrabalken (FB), medan frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB).

Ett bortadopterat barn ärver inte sin biologiska pappa

Innebörden av en adoption är att den som adopteras anses vara adoptivförälderns barn, och det rättsliga förhållandet till de ursprungliga föräldrarna upphör (4 kap. 21 § FB). Adoptivbarnets rättsliga ställningen är viktig för tillämpning av andra lagregler som berör släktskap. I praktiken har därför en adoption främst juridiska konsekvenser.

I fråga om arv innebär en adoption att ett adopterat barn likställs med ett biologiskt barn för adoptivföräldern, och det adopterade barnet kommer därför ha samma rättsliga ställning i arvsordningen som ett biologiskt barn till adoptivföräldern. Adoptionen innebär också att adoptivbarnet inte längre är bröstarvinge till den biologiska pappan (2 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att adoptivbarnet inte längre har någon arvsrätt i den biologiska pappans kvarlåtenskap.

Rättslig ställning för barn till adoptivbarn

Eftersom det rättsliga förhållandet mellan adoptivbarnet ursprungliga föräldrarna upphör, kommer även det rättsliga förhållandet mellan de biologiska farföräldrarna och adoptivbarnets barn att upphöra. En konsekvens av detta är att regler som berör släktskap kommer tillämpas som om adoptivbarnet alltid varit adoptivförälderns barn, och adoptivbarnets barn som barnbarn till adoptivföräldern.

Sammanfattning

Ett adoptivbarn ärver inte sin biologiska pappa, utan har istället ett rättsligt förhållande till adoptivföräldern som om den vore ett biologiskt barn till adoptivföräldern. Den juridiska innebörden av en adoption är att det rättsliga bandet mellan de biologiska föräldrarna och adoptivbarnet upphör. Detta gäller även i sin tur adoptivbarnets barn. Kom ihåg att detta enbart är rättsliga förhållanden, och är endast kopplat till tillämpningen av regler som berör släktskap.

Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du vill ha mer specifika svar på din situation.

Vänligen,

Marc Linderoth
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (970)
2021-10-12 Fördelning av arv när giftorättsgodset är testamenterat till efterlevande hustru
2021-10-05 Kan vi ärver vår styvmamma om hon inte har några legala arvingar?
2021-09-30 Kan ni hjälpa mig med ett testamente?
2021-09-29 Är adopterade arvsberättigade?

Alla besvarade frågor (96356)