Ärver en förälder sitt barn även om de inte haft någon kontakt?

FRÅGA
Min svägerska dotter, 24 år, dog i förra veckan. Hennes pappa drog för 10 år sedan, mamman har haft ensam vårdnad och de har inte haft någon som helst kontakt sedan dess. Kommer han ändå ärva henne eller går det komma runt det på nåt sätt? Han har inte avsagt sig förmyndarskapet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Pappan kommer att ärva dottern
Din fråga besvaras av Ärvdabalken (ÄB) och Föräldrabalken (FB). När en person dör är det i första hand ens barn som ärver (1 kap. 1 § ÄB). Barnen tillhör första arvsklassen och ärver allt efter personen som gått bort (2 kap. 1 § ÄB). Finns det däremot inte några barn till den avlidne är det föräldrarna som står på tur, den andra arvsklassen (2 kap. 2 § ÄB).

Det enda möjliga sättet att hindra att en förälder ärver efter ens bortgång är att upprätta ett testamente vilket man kan göra när man fyllt 18 år (9 kap. 1 § ÄB). Tyvärr går detta inte att göra efter att personen har avlidit och om båda föräldrarna finns i livet kommer arvet att delas mellan dem. Enda möjlighet att undkomma detta är om pappan avsagt sig föräldraskapet, vilket i princip bara går att göra om det går att visa att någon annan person är pappa till barnet. Detta kan han göra även om barnet avlidit (3 kap. 1 § FB). Däremot så finns det ingen möjlighet för kvarlevande att väcka liknande talan.

Sammanfattning
En förälders rätt till arv bestäms efter föräldraskap, inte förmyndarskap eller vårdnad. Om det inte din svägerskas dotter upprättade ett testamente som anger att pappan utesluts från arv finns det tyvärr ingen möjlighet att hindra hans rätt till arv.

Med vänliga hälsningar,

Vendela Tingshammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (897)
2021-02-28 Jämkning av förmånstagarförordnande
2021-02-27 Ska man dela på ena makens arv vid bodelning?
2021-02-26 Vem får bevittna ett gåvobrev?
2021-02-26 Fråga om efterarv, kvotdelsberäkning samt rätten att taga arv

Alla besvarade frågor (89887)