Ärver en dödsbodelägare den avlidnes skulder?

FRÅGA
Min far dog för 14 år sedan. Jag är ensam arvinge. Bouppteckningen slutade på 0:-. Nu fick jag efter alla dessa år ett krav från kronofogden att betala en skatteskuld. Eftersom det inte fanns medel i dödsboet fick vi också bistånd att betala begravningen med.Vad ska jag göra.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om jag förstår dig rätt så vill du veta om Kronofogden kan kräva att du betalar en skatteskuld efter din avlidna far trots att det inte fanns några tillgångar i dödsboet vid bouppteckningen.

Skulder i ett dödsbo

Huvudregeln i svensk rätt är att man inte kan ärva en avlidens skulder. Skulderna ska betalas med de tillgångar som finns i dödsboet senaste tre månader efter dödsfallet genom en bouppteckning enligt 20 kap. 1 § Ärvdabalk (1958:637). Överstiger skulderna eventuella tillgångar ska skulderna avskrivas. Den skatteskuld som Kronofogden begär borde restförts och sedan avskrivits fem år efter bouppteckningen.

Hur du kan gå vidare med din fråga

Först råder jag dig att bestrida kravet från Kronofogden om du inte avser att betala. Sedan råder jag dig även att kontakta Kronofogden för att få klarhet i hur det kommer sig att ett sådant krav ställs 14 år efter dödsfallet och varför skulden inte skrevs av 5 år efter det stod klar att det inte fanns några tillgångar i dödsboet. Sammanfattningsvis ärver du alltså inte din avlidna fars eventuella skulder oavsett om dessa hade upptäckts vid bouppteckningen eller senare.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Matilda Hamner
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (929)
2021-06-11 Arvsrätten vid adoption
2021-06-09 Vem får lösa in en utbetalningsavi till ett dödsbo?
2021-06-08 Vad händer med gåva av fastighet där gåvogivaren bor kvar
2021-06-07 Är mina barn dödsbodelägare?

Alla besvarade frågor (93078)