Ärver efterlevande make enskild egendom? Särkullbarn, äktenskapsförord.

Gift par i 20 år. Finns ett äktenskapsförord på en lägenhet som enskild egendom. Nu har den personen gått bort. Är det då hennes söner som får lägenheten fast mannen har varit med att betalat lån. Det finns inga bevis på det.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att sönerna endast är kvinnans barn, dvs. inte gemensamma barn mellan kvinnan och mannen.

Observera att ett förordnande om att viss egendom ska utgöra enskild egendom endast medför att egendomen inte utgör giftorättsgods och således inte ingår i en bodelning mellan makarna (7 kap. 1-3 § äktenskapsbalken). Ett äktenskapsförord om enskild egendom påverkar inte rätten till arv för efterlevande make. Om make inte ska få rätt att ärva enskild egendom måste detta framgå av ett testamente.

När efterlevande make ärver enskild egendom
Eftersom lägenheten utgör enskild egendom enligt äktenskapsförord kommer den inte att ingå i bodelningen mellan den avlidnes dödsbo och den efterlevande maken. I bodelning ingår nämligen bara giftorättsgods (9 kap. 1-2 § äktenskapsbalken).

Den enskilda egendomen kan dock tillfalla den efterlevande maken genom arv (3 kap. 1 § ärvdabalken). Förutsatt att kvinnan inte har ett testamente som säger något annat, är huvudregeln att maken ärver kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. Att ärva något med fri förfoganderätt innebär att man inte får testamentera bort egendomen, men i övrigt får förfoga över den t.ex. genom att sälja den, byta eller ge bort den. Den efterlevande maken kan dessutom få rätt att ta över den gemensamma bostaden i vissa fall, även då bostaden har gjorts till enskild egendom genom äktenskapsförord (11 kap. 8 § äktenskapsbalken).

Särkullbarns rätt att få ut sin arvslott (3 kap. 9 § ärvdabalken)
Eftersom kvinnan har söner som är särkullbarn, har sönerna rätt att få ut sitt arv direkt efter sin mamma om de begär det (3 kap. 9 § ärvdabalken). Maken har dock rätt till ett visst belopp (3 kap. 1 § 2 stycket ÄB, den s.k. basbeloppsregeln som är till skydd för den efterlevande maken). Sönerna kan också välja att avstå från att ta ut sin lott till förmån för den efterlevande maken och får i så fall ta del av arvet efter dennes bortgång.

Huruvida sönerna ärver lägenheten beror med hänsyn till det ovanstående på en rad olika omständigheter. Det faktum att mannen har varit med och betalat lånen har i sig ingen betydelse.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Amanda BlombergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000