Ärver barn från olika äktenskap vid samma tidpunkt och lika mycket?

2017-12-20 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej, Om en äldre man är ensamstående idag, men varit gift 2 gånger innan, varav det första barnet kom till vid det första äktenskapet och de två andra barnen vid det andra äktenskapet, vilka av dessa barn ärver först efter enna äldre man eller ärver alla en tredjedel var av denna mans kvarlåtenskap? Denna mans före detta fru från det andra äktenskapet lever fortfarande idag men dessa två är skilda sedan många år tillbaka. Den första frun till denna man är avliden sedan flera år tillbaka. Kvar finns då barnen från de båda äktenskapen, varav den första är ifrån det första äktenskapet och de andra två från det andra äktenskapet. Jag undrar som sagt vad som gäller med hans kvarlåtenskap vid denna bouppteckning när den äldre mannen avlider? Ärver alla tre barnen lika mycket eller får det första barnet mer och de andra två måste vänta på sitt arv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Barn ingår i den första arvsklassen, då kallade bröstarvingar. Barnen har alltid en rätt att ärva sin föräldrar oavsett vad testamenten säger. Alla bröstarvingar har rätt till en viss laglott. Laglotten bestäms utifrån att arvet delas i lika delar på barnen och sedan delat på hälften. Det betyder att de tre barnen i ditt fall ärver som minst 16,7 %, laglotten. (7 kap. 1 § ärvdabalken.)

De tre barnen ska ärva lika mycket om det inte finns ett testamente som säger annorlunda. Utan testamente ska barnen ärva 33 % vardera. (2 kap. 1 § ärvdabalken.)

Vid skilsmässa försvinner arvsrätten mellan makar. Det jag tror att du tänker på är arvsrätten för särkullbarn. Men den infaller bara om det finns en efterlevande make som ska ärva. Då har särkullbarn från ett tidigare äktenskap rätt att få ut sin laglott direkt, dvs. 16,7 % av arvet. De kan välja att avstå sitt arv till förmån för den efterlevande maken och ta ut arvet när denne gått bort och då får de ut 33 % av arvet.

Något att tänka på är att tidigare gåvor till barnen av ansenliga summor kommer räknas bort från arvslotten som förskott på arv om det inte finns ett gåvobrev som stadgar att det inte ska räknas som förskott på arv. (6 kap. 1 § ärvdabalken.)

Kort sagt ska de tre barnen ärva vid samma tidpunkt och lika mycket (om det inte finns ett testament som säger annat). De har dock rätt till minst 16,7 % av arvet.

Vänligen

Greta Apelman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (470)
2021-11-29 Kan förälder göra sina barn arvslösa genom gåva till bara ett av barnen?
2021-11-17 Är ett särkullbarn arvsberättigat?
2021-11-14 Vad händer med barnens arv när en förälder gifter om sig?
2021-10-30 Hur kan en bröstarvinges rätt till arv tillvaratas?

Alla besvarade frågor (97477)