Ärver barn från olika äktenskap vid samma tidpunkt och lika mycket?

Hej,

Om en äldre man är ensamstående idag, men varit gift 2 gånger innan, varav det första barnet kom till vid det första äktenskapet och de två andra barnen vid det andra äktenskapet, vilka av dessa barn ärver först efter enna äldre man eller ärver alla en tredjedel var av denna mans kvarlåtenskap? Denna mans före detta fru från det andra äktenskapet lever fortfarande idag men dessa två är skilda sedan många år tillbaka. Den första frun till denna man är avliden sedan flera år tillbaka.

Kvar finns då barnen från de båda äktenskapen, varav den första är ifrån det första äktenskapet och de andra två från det andra äktenskapet. Jag undrar som sagt vad som gäller med hans kvarlåtenskap vid denna bouppteckning när den äldre mannen avlider? Ärver alla tre barnen lika mycket eller får det första barnet mer och de andra två måste vänta på sitt arv?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Barn ingår i den första arvsklassen, då kallade bröstarvingar. Barnen har alltid en rätt att ärva sin föräldrar oavsett vad testamenten säger. Alla bröstarvingar har rätt till en viss laglott. Laglotten bestäms utifrån att arvet delas i lika delar på barnen och sedan delat på hälften. Det betyder att de tre barnen i ditt fall ärver som minst 16,7 %, laglotten. (7 kap. 1 § ärvdabalken.)

De tre barnen ska ärva lika mycket om det inte finns ett testamente som säger annorlunda. Utan testamente ska barnen ärva 33 % vardera. (2 kap. 1 § ärvdabalken.)

Vid skilsmässa försvinner arvsrätten mellan makar. Det jag tror att du tänker på är arvsrätten för särkullbarn. Men den infaller bara om det finns en efterlevande make som ska ärva. Då har särkullbarn från ett tidigare äktenskap rätt att få ut sin laglott direkt, dvs. 16,7 % av arvet. De kan välja att avstå sitt arv till förmån för den efterlevande maken och ta ut arvet när denne gått bort och då får de ut 33 % av arvet.

Något att tänka på är att tidigare gåvor till barnen av ansenliga summor kommer räknas bort från arvslotten som förskott på arv om det inte finns ett gåvobrev som stadgar att det inte ska räknas som förskott på arv. (6 kap. 1 § ärvdabalken.)

Kort sagt ska de tre barnen ärva vid samma tidpunkt och lika mycket (om det inte finns ett testament som säger annat). De har dock rätt till minst 16,7 % av arvet.

Vänligen

Greta ApelmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bröstarvinge? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000