Ärver barn förälders skuld?

FRÅGA
Vår mamma bodde på och ägde en jordbruksfastighet. Hon har nu avlidit. Ärver vi barn hennes skulder? Och måste vi sälja gården för att betala dessa?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I första hand svarar dödsboet för den avlidnes skulder. När en person dör en bouppteckning upprättas. (20 kap. 1 § ÄB). Bouppteckningen är en sammanställning av den dödes tillgångar och skulder och är den handling som sen avgör hur eventuellt arv fördelas.

Det finns dock några specialfall då dödsbodelägarna kan göras personligt ansvariga. Om arvskifte görs innan alla skulder har blivit betalda ska arvskiftet gå tillbaka (21 kap. 4 § ÄB).

Jordbruksfastigheten

När det gäller jordbruksfastigheten så ska dödsboet avveckla denna om fastigheten är taxerad som lantbruksenhet. Detta ska i så fall ske senast fyra år efter utgången av det kalenderår då dödsfallet inträffade (18 kap. 7 § ÄB).

Om du vill ha mer hjälp kan du gärna kontakta Lawline igen!

Oskar Forsberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?