Ärver barn enskild egendom?

2019-09-08 i Enskild egendom
FRÅGA
Jag har en fråga om enskild egendom. Vi är 6 syskon som gemensamt äger en skogsfastighet som enskild egendom. Övergår detta automatiskt till våra barn som enskild egendom.Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om enskild egendom och arv finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB).

Enskild egendom är egendom som genom arv, testamente, äktenskapsförord eller gåva endast tillhör en av makarna (7 kap ÄktB). Enskild egendom innebär att den undantas i en eventuell bodelning då äktenskapet upplöses (9 kap 1 § ÄktB). Äktenskapet kan upplösas genom skilsmässa eller den ena makens död (1 kap 5 § ÄktB). Skillnaden blir att om äktenskapet upplöses genom dödsfall kommer all egendom att gå till den efterlevande maken oavsett om den gjorts till enskild eller inte (3 kap 1 § ÄB).

Den efterlevande maken innehar den enskilda egendomen med fri förfoganderätt. Detta innebär att den del av arvet som utgör den enskilda egendomen får "förfogas över", men exempelvis inte testamenteras bort.

Det är först när den efterlevande maken avlider som bröstarvingarna får ta del av den enskilda egendomen genom efterarv (3 kap 2 § ÄB).

För att bröstarvingarna (barnen) ska ärva egendomen som enskild krävs att det står i testamente att egendomen ska ärvas som enskild egendom (7 kap 2 § ÄktB).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Melinda Roos
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll