Ärver änkan allt p.g.a. äktenskapsförord?

2018-07-05 i Laglott
FRÅGA
Min far har gått bort och vi är fyra särkullbarn, dom har inga gemensamma barn. Enligt änkan äger hon allt genom äktenskapsförord och testamente, trots att hus, bil m m har köpts ihop. Min far hade 17000 på banken vilket skall delas mellan oss fyra.Juristen på begravningsbyrån som håller i bouppteckningen går helt på hennes linje. Men jag anser att det inte stämmer att hon ensam ärver allt. Rätt eller fel?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det särskilda särkullsskyddet

Som särkullsbarn erhåller man en speciell ställning inom arvsrätten. Normalt så ärver gifta varandra på sådant vis att det görs en bodelning där man delar upp allt de äger, och sen erhåller den efterlevande maken/makan arvet med friförfogande rätt och barnen ärver när den efterlevande maken gått bort, när barnen är gemensamma. Detta gäller dock inte när man är särkullsbarn i och med att de inte är legala arvingar till den efterlevande makan. Särkullbarn får därför ett val – att antingen ta ut sitt arv direkt eller låta den efterlevande partnern erhålla arvet med fri förfoganderätt och sedan få ut sin arvsandel (i %, inte exakta summa) när denne går bort. Således skapas en arvsrätt till den efterlevande.

Genom detta särskilda särkullskyddet så har ni rätt att ta del av ert arv direkt.

Angående huruvida det inte finns något att ärva p.g.a. äktenskapsord och testamente ställer jag mig grovt skeptisk till av följande anledningar.

Äktenskapsförord kan inte reglera arv

Ett äktenskapsförord har inte samma effekt som ett testamente. Ett äktenskapsförord kan användas för att göra egendom till antingen enskild egendom eller till giftorättsgods. Makarna kan på så sätt bestämma vad som ska ingå i deras bodelning. Äktenskapsförordet ger enbart effekt vid en bodelning pga. äktenskapsskillnad (skilsmässa) och vid en bodelning under bestående äktenskap (7 kap. 3 § Äktenskapsbalken)

Ett äktenskapsförord kan inte användas för att bestämma vad som ska hända med arvet efter makarnas dödsfall. Viktigt att beakta är att den efterlevande makan kommer att få ärva sådan egendom som genom lagstöd anses vara mannens enskilda egendom (detta gäller endast vid dödsfall inom äktenskap). All egendom räknas således in i bodelningen vid dödsfall, oavsett vad som stadgas i ett äktenskapsförord. För att bestämma vad som ska hända med arvet efter makarnas dödsfall krävs det att makarna skriver ett testamente där de uttrycker sin vilja (10 kap 1 § Ärvdabalken). Slutsatsen är att äktenskapsförord inte har någon effekt om någon går bort, däremot kan bodelningen regleras genom testamente, men även där finns begränsningar.

Testamente

Du anger inte vad som står i testamentet men möjligtvis står det att hon ska ärva allt så att hon kan bo kvar och leva likadant. Ett testamente reglerar arvet. Däremot finns det ett undantag och det undantaget gäller just bröstarvingar, d.v.s. barn och barnbarn osv. Bröstarvingar har alltid rätt till den andel som motsvarar deras "laglott". Laglott är 50 % av arvslotten, vilket betyder att man alltid har rätt till hälften av det värde man hade fått om man inte haft ett testamente. Det innebär att man har rätt att testamentera all sin egendom men testamentet får inte kränka (genom att t.ex. minska) barnens laglott. Testamenten ogiltigförklaras till den del som kränker laglotten. (7 kap 3 § Ärvdabalken)

Sammanfattning

Kanske finns det fler detaljer som ligger till grund för juristens bedömning, men efter den beskrivning ni ger råder jag er att kontakta jurist som kan företräda er rätt i arvet. Det är nämligen så att detta laglottskyddet jag förklarat finns av den anledning att man inte ska kunna lämna sina barn arvlösa. Enda sättet egentligen att göra sina barn arvlösa är att konsumera upp allt.

Om testamentet säger att änkan ska ärva allt så ogiltigförklaras det till den del som är er laglott. Om allt han äger är 100 000 så skulle ni ärva 25 000 var men får således endast rätt till hälften av det och testamentet gäller för resterande del, nämligen de 50 000 som är kvar efter att ni fått er laglott. Som nämnt kanske det finns fler detaljer men jag har svårt att se hur änkan får rätt till allt, utifrån den beskrivning ni ger. I min bedömning har juristen ni varit i kontakt med gjort fel. Observera dock att man inte har rätt till sin laglott om man inte agerar! Ni måste meddela testamentstagaren (änkan) att testamentet kränker er laglott och att ni vill ha ut er laglott inom 6 månader från att ni fått ta del av testamentet! Meddela detta först, då det inte får passera med än 6 månader, och kontakta sedan jurist. Ni kan boka tid med jurist hos oss på Lawline, se instruktioner nedan.

Lycka till!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Natalie van den Broek
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Enligt fråga 6/7 2018 med rubriken Kan vi skriva ett äktenskapsförord för att göra huset till min enskilda egendom? besvarad av Lisette Andersson Olsson är äktenskapsförord giltigt vid dödsfall på samma sätt som vid äktenskapsskillnad. Vad är korrekt?
2018-07-07 00:40
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (602)
2019-02-08 Jämkning till förmån för överlevande make 12:2 Äktenskapsbalk
2019-01-30 Hur stor procentsats kan mitt ena barn ärva som mest?
2019-01-25 Uträkning av laglott
2019-01-25 Hur länge kvarstår anspråk på laglott?

Alla besvarade frågor (65782)