Ärver adoptivsyskon varandra?

FRÅGA
Hej!Min man och jag har två adoptivbarn. De är inte biologiska syskon. Vi har inga andra biologiska barn utan dessa två är våra biologiska barn. Min fråga: Ärver de varandra även om de inte är biologiska syskon från början.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Tillämplig lag i detta fall blir ärvdabalken, då din fråga avser arvsrätt. Dessutom blir föräldrabalken tillämplig för att besvara frågan om hur en adoption påverkar arvsrätten för era barn. Därmed kommer jag att utgå från dessa lagars bestämmelser vid besvarandet av din fråga.

Adoptivbarns ställning

Först och främst innebär föräldrabalkens föreskrifter att adoptivbarn ska ses som biologiska barn till er då ni har adopterat dem, vilket innebär att arvsreglerna ska tillämpas som om era barn är biologiska syskon (4 kap. 8 § föräldrabalken). Därmed kommer adoptionen inte att göra det svårare för syskonen att ärva varandra enligt ärvdabalkens bestämmelser än om de vore biologiska syskon.

Vilka regler finns som ger syskon arvsrätt?

Ett testamente kan medföra att ärvdabalkens regler åsidosätts, men jag tolkar er fråga som att ett sådant testamente ej har upprättats av era barn i dagsläget. Därför utgår jag från ärvdabalkens bestämmelser.

I arvsordningen prioriteras bröstarvingar först, vilket innebär att era barns arv går till deras respektive barn i första hand (2 kap. 1 § ärvdabalken). Om de inte har bröstarvingar vid sin död, blir den andra arvsklassen i arvsordningen aktuell (2 kap. 2 § ärvdabalken). Där framgår att ni som föräldrar får ärva era barn. Om du eller din make avlider innan ert ena barn går bort, får det överlevande syskonet ärva lotten istället för den av er föräldrar som har avlidit. Här finns således stöd för att era barn kan ärva varandra, om inte ett testamente stadgar annat.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om mitt svar väcker ytterligare funderingar är du givetvis mer än välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Janine Hindemark
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (929)
2021-06-11 Arvsrätten vid adoption
2021-06-09 Vem får lösa in en utbetalningsavi till ett dödsbo?
2021-06-08 Vad händer med gåva av fastighet där gåvogivaren bor kvar
2021-06-07 Är mina barn dödsbodelägare?

Alla besvarade frågor (93145)