FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTÖvrigt12/05/2019

Ärva trots skulder?

Hej! Har ärvt ca 80 000 svkr av min far. Har skulder hos kronofogden. Hur kan jag ändå få tillgång till dessa pengar som verkligen behövs?

Lawline svarar

Kronofogden har enligt 4 kap. 2 § utsökningsbalken rätt att utmäta egendom, vilket även innefattar arv. Arvet kan endast utmätas om det inte finns undantag, till exempel om det är angivet i ett testamente att ditt arv inte ska kunna bli utmätt 5 kap 5 § samma balk. Detta vekar inte aktuellt i ditt fall, då du troligen skulle fått reda på om något sådant var angivet i ett testamente.

Man skulle även kunna överlåta arvet till ens syskon eller barn och upprätta ett arvsavtal enligt 17 kap. 2 § samma balk. För att ett sådant avtal skulle fungera måste en avsägelse av arvet ske innan arvskiftet, alltså innan pengarna fördelas. Annars kan borgenärerna kräva tillbaka egendomen/pengarna då det kommer betraktas som en gåva istället. I din fråga verkar det som du redan fått pengarna och då kan det alltså vara försent, men om det inte är fallet och arvskiftet ännu inte är avklarat finns det en möjlighet.

Med vänlig hälsning

Lisa OlssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?