Ärva skulder på belånad fastighet

2015-02-08 i Arvsskifte
FRÅGA
Kan man ärva skulder på bostad och hur ska man kunna undvika dessa ev skulder?Det gäller en fastighet som är belånad, ägaren bor där fortfarande men indikerar att en försäljning inte kommer att täcka skulderna.
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Till att börja med är en utgångspunkt alltid att en person inte ärver en avlidens persons skulder. När en person avlider, så bildas ett dödsbo som är en egen självständig juridisk person. I detta dödsbo ingår den avlidnes tillgångar och skulder. Regler om den avlidnes skulder finns i ärvdabalken (1958:637) (ÄB) kap 21, se här, och många av dessa regler syftar till att skydda borgenärer som hade fordringar på den avlidne.

Dödsboet måste först, innan arvsskifte kan ske, betala skulderna så långt det är möjligt med de tillgångar som finns i boet. Om det skulle vara så att tillgångarna inte täcker skulderna, så kan man begära att dödsboet ska försättas i konkurs. Om detta görs fördelas de tillgångar som finns mellan borgenärerna som har fordringar på den avlidne, och det är även så att kostnader för konkursförvaltarens arbete (det är då denne som har tagit över förvaltningen av dödsboet från dödsbodelägarna) samt begravningskostnader ska prioriteras och således betalas först med de tillgångar som finns i dödsboet. Om det då fortfarande finns skulder kvar när tillgångarna tagit slut, så blir inte arvingarna betalningsskyldiga för de kvarvarande skulderna i dödsboet. Detta innebär dock också att det i ett sådant fall inte finns några tillgångar kvar som arvingarna kan ärva eftersom all kvarlåtenskap då har behövts för att betala skulderna till borgenärerna med först.

Alltså, om det är så i ditt fall att det efter en försäljning av fastigheten finns skulder kvar som inte kan täckas av några tillgångar i dödsboet, så ärver arvingarna inte skulderna, men då finns det inte heller något kvar att ärva.

Detta gäller dock inte fullt ut om det skulle vara så att någon av arvingarna är medlåntagare eftersom borgenärerna då har rätt att kräva dessa personer på skulderna. Om arvingarna inte skulle vilja att fastigheten säljs, så finns även ibland möjlighet till så kallat gäldenärsbyte, om borgenärerna går med på det, vilket innebär att den personen då tar över alla skulder som finns när det gäller fastigheten.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Emma Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll