Ärva skulder med EU:s arvsförordning?

FRÅGA
Hej, jag undrade i och med EU:s arvsförordning, som träde i kraft den 17 augusti, ifall det finns en risk att barnen ärver sina föräldrars skulder? Såvitt jag vet så ärver inte barnen sina föräldrars skulder och makar ärver inte varandras skulder heller. Det jag förstod av arvsförordningen var att lagen som tillämpas på arvsfrågor ska som huvudregel vara lagen i det land där den avlidne hade hemvist vid sin död. Sedan kan en person välja att tillämpa lagen där denne är medborgare i om denne har flyttat. Jag antar på så sätt att det inte har något alls med att barnen ärver skulder att göra. Är detta korrekt? Tacksam för svar!
SVAR

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

EU:s arvsförordning som trädde i kraft den 17 augusti 2015 ändrar rättsläget i Sverige på så vis att lagen i landet där den avlidne hade hemvist ska tillämpas på arvet, se artikel 4. En person kan dock enligt artikel 22 välja att låta lagen i ett av de länder/det land där denne är medborgare styra. Detta är ganska viktigt, eftersom det i andra länder än Sverige kan vara möjligt att ärva andras skulder samt även finns arvsskatt i många länder.

Det sagda innebär att själva förordningen egentligen inte reglerar huruvida skulder kan ärvas, däremot ändrar den läget för de svenskar som har sin hemvist utomlands. Om dessa inte gör ett val väntar i vissa fall en otrevlig överraskning. Enligt exempelvis spansk lag ärver man skulder. Det är dock möjligt att undvika detta till en del genom att endast ta emot så stor del av arvet att det täcker skulden.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (862)
2020-10-16 Gåvor som kränker arvsrätten och förskott på arv
2020-10-15 Värdering av bostad i samband med bodelning
2020-10-11 Kommer min mans pensionsförsäkringar att ingå i dödsboet efter honom?
2020-10-09 Måste en bil värd 25 000 kr säljas, om skulderna i ett dödsbo överstiger tillgångarna med 80 000 kr?

Alla besvarade frågor (85192)