Ärva skulder från utlandsboende släkting

FRÅGA
Hej! Min mamma har en bror i USA som har både svenskt och amerikanskt medborgarskap. Han har bott i USA i över 40 år men är svårt sjuk och vill flytta hem till Sverige den sista tiden. Han är på väg att skilja sig från sin amerikanska fru och har barn i USA. Finns det någon risk att vi släktingar i Sverige kan få ärva eventuella skulder efter släktingen ? Förändras läget av att han eventuellt flyttar till Sverige ?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

I frågor som rör arvskifte med internationella kopplingar gäller arvsförordningen vilket är en EU-förordning som är direkt tillämplig i Sverige. Förordningen gäller även i förhållande till länder utanför gemenskapen det vill säga i förhållande till USA (artikel 20). Enligt förordningen är huvudregeln att domstolarna i den stat där den avlidne vid sin död hade hemvist ska vara behöriga att fatta alla beslut om arvet (artikel 4). Det är även dennas stats lag som ska tillämpas (artikel 21). Detta innebär att om din morbror bor i USA vid tidpunkten för sin död, så kommer amerikansk rätt att gälla. Om han däremot flyttar till Sverige innan sin död så kommer svensk rätt att gälla.

Enligt svensk lag ärver man inte skulder, utan det sämsta utfallet från ett arvskifte är att arvingarna inte får någonting. Vad som gäller i amerikansk rätt är jag tyvärr inte tillräckligt säker för att svara på.

Med vänliga hälsningar,

Josefin Jennerheim
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (873)
2020-11-20 Internationellt arv
2020-11-19 Vem tar hand om omyndiga barns arv?
2020-11-17 Arv och testamentsrätt
2020-11-09 Vem är betalningsansvarig för en avliden persons räkningar?

Alla besvarade frågor (86383)