Ärva skulder från make?

jag har banklån och är gift om jag skulle avlida ärver min fru då mina skulder hon har inga lån?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Vid den bodelning som sker när ett äktenskap upphör påverkar de skulderna makarna har enbart hur mycket den skuldsatta tar med sig till det gemensamma boet. Varje part i äktenskapet ska från sin egendom avräkna de skulder som denna har, sedan ska den summa som är kvar läggs ihop med den andra makens tillgångar. Dessa sammanlagda tillgångar delas sedan lika mellan båda makarna genom en bodelning.

Skulle dina skulder vara större än dina tillgångar vid din död så kommer du inte att tillföra något till den sammanslagning som kommer ske av dina och din frus tillgångar.

Den make som är skuldsatt svarar för sina egna skulder. Svaret på din fråga har alltså egentligen ett kort och enkelt svar, nämligen att närstående inte kan ärva avlidnes skulder.

Din skulder kommer bara att belasta ditt dödsbo.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Mvh,


Cornelia NajafiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000