Ärva skulder från make?

2016-10-02 i Arvsskifte
FRÅGA
jag har banklån och är gift om jag skulle avlida ärver min fru då mina skulder hon har inga lån?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Vid den bodelning som sker när ett äktenskap upphör påverkar de skulderna makarna har enbart hur mycket den skuldsatta tar med sig till det gemensamma boet. Varje part i äktenskapet ska från sin egendom avräkna de skulder som denna har, sedan ska den summa som är kvar läggs ihop med den andra makens tillgångar. Dessa sammanlagda tillgångar delas sedan lika mellan båda makarna genom en bodelning.

Skulle dina skulder vara större än dina tillgångar vid din död så kommer du inte att tillföra något till den sammanslagning som kommer ske av dina och din frus tillgångar.

Den make som är skuldsatt svarar för sina egna skulder. Svaret på din fråga har alltså egentligen ett kort och enkelt svar, nämligen att närstående inte kan ärva avlidnes skulder.

Din skulder kommer bara att belasta ditt dödsbo.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Mvh,

Cornelia Najafi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (584)
2020-09-22 När måste banken betala ut arvet?
2020-09-19 Arvingarna har lika rätt vid arvsskifte
2020-09-11 Har den ena föräldern till minderåriga barn arvsrätt om den andra föräldern avlider?
2020-09-11 Vad händer om en arvinge avlider innan arvskiftet?

Alla besvarade frågor (84563)