Ärva skulder?

Jag och min bror är efterarvingar efter att vår mors make har avlidit. Han har skulder och inga pengar alls. Han bodde i huset som min mamma ägde. Huset står nu på dödsboet. Det kommer att ta tid att sälja det. Måste vi betala vår mors avlidne makes skulder?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du och din bror kommer inte betala er moders avlidna makes skulder. Enligt svensk rätt ärver man inte någon annans skulder.

Han skulder och tillgångar bildar ett dödsbo. Tillgångarna i dödsboet ska betala skulderna vilket innebär att det inte är dödsbodelägarna som blir personligt ansvariga för skulderna. Hans skulder måste betalas innan någon utdelning sker ur dödsboet. Om det inte finns tillräckliga tillgångar i dödsboet för att betala den dödes skulder kommer dessa att avskrivas.

Hoppas du är nöjd med svaret!

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning