FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTÖvrigt13/04/2015

Ärva skulder?

Hej

jag är änka men är numera sambo med en man jag har tre barn som jag har tagit Livförsäkring till på 500000 kr till dom vardera, har även en Livförsäkring till min sambo på 200000 kr. Jag undrar om min sambo eller mina barn måste betala mina skulder/lån om jag avlider ? Får dom behålla Livfördsäkringspengarna även om det kvarstår skulder/lån ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eventuella skulder ska betalas med de tillgångar som finns i dödsboet, alltså ur den avlidnes kvarlåtenskap. Det är dödsbodelägarna, de efterlevande med arvsrätt, som förvaltar boets tillgångar och som är skyldiga att lösa skulderna med dödsboets borgenärer. Däremot ärver dödsbodelägarna inte skulder från den avlidne. Finns det inte tillräckligt med tillgångar i dödsboet för att kunna betala eventuella skulder kan dödsbodelägarna ansöka om att försätta dödsboet i konkurs.

Vad gäller livförsäkringar så är huvudregeln att försäkringsbeloppen inte ska ingå i den avlidnes tillgångar. Försäkringsbeloppet räknas alltså varken in i bodelningen eller arvskiftet och utgör således som utgångspunkt inte en tillgång som ska användas för att lösa den avlidnes skulder. Se 14 kap. 7 § 1 st. Försäkringsavtalslagen.

Vänligen,

Amanda LidbergRådgivare
Hittade du inte det du sökte?