Ärva sambo - samboavtal eller testamente?

2015-11-30 i Sambo
FRÅGA
Hej! Jag och min sambo vill att vi ska ärva varandra om någon av oss går bort.Min fråga är, räcker det att vi skriver ett samboavtal själva som vittnen skriver på och förvarar på ett säkert ställe eller måste vi skriva ett testamente hos en jurist?Tack på förhand
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga.

Ett samboavtal reglerar endast frågor gällande ex. om sambolagens regler ska gälla vid en eventuell upplösning av samboförhållandet, vilken egendom Ni äger gemensamt och liknande. Du kan läsa mer om samboavtal i 9 § sambolagen (2003:376). Klicka här.

Vill Ni reglera frågor gällande arv måste ett testamente upprättas - det räcker inte med ett samboavtal. Detta sker vanligen hos en jurist men kan även göras hemma själv. Dock finns vissa krav som måste vara uppfyllda för att testamentet ska vara giltigt. Det måste framgå av handlingen att det är ett testamente och enligt 10 kap 1 § ärvdabalken (1958:637) krävs följande "Testamente skall upprättas skriftligen med två vittnen. I deras samtidiga närvaro skall testator underskriva testamentshandlingen eller vidkännas sin underskrift därå. Vittnena skola bestyrka handlingen med sina namn. De skola äga kännedom om handlingens egenskap av testamente, men det står testator fritt att låta dem veta dess innehåll eller ej." Vem som helst får inte vara vittne. Exempelvis får inte släkt, god man eller någon under 15 år vara vittne. Se 10 kap 2 § för fullständig lista, klicka här. Det är även bra, precis som Du skriver, att sedan förvara testamentet på ett säkert ställe ex. i ett bankfack.

Som ovan nämnt kan man skriva ett testamente själv. För att det dock ska bli korrekt, uppfylla de formkrav som finns samt verkligen innehålla Er vilja kan det vara bra att vända sig till en jurist för att få hjälp med detta så man inte missar något. Klicka här för att boka tid med en jurist eller här för att skriva ett testamente online.

Jag hoppas att Du har fått svar på Din fråga.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (457)
2020-10-27 Påstått testamente och efterlevande sambo
2020-10-18 Vem ärver i samboförhållanden?
2020-10-04 Måste vi gifta oss för att ärva varandra?
2020-10-02 Arvsrätt för sambor

Alla besvarade frågor (85560)