Ärva aktier

2016-10-25 i Bröstarvinge
FRÅGA
Jag och min man driver ett AB. Om en av oss går bort vill vi att den andra ska kunna driva det vidare och att barnen inte ärver bolaget. Är det möjligt? Vad måste man skriva för att det ska gälla?
SVAR

Hej!

Tack för att du har hört av dig till oss på Lawline angående din fråga!

Det krävs inte någon åtgärd från er sida för att behålla aktierna mellan er. Jag tolkade din fråga som att ni är gifta och då kommer händelseförloppet se ut på följande sätt.

Om någon av er skulle gå bort kommer en bodelning ( 1:5 Äktenskapsbalken, 9:1 Äktenskapsbalken) mellan er att ske, dvs en uppdelning av era tillgångar och skulder.

Enligt 3:1 Ärvdabalken så kommer era barn dock inte att ärva någonting av den bortgångne maken sålänge den efterlevande maken lever.

Vad detta innebär är att om din make skulle gå bort så kommer en bodelning förvisso att göras. Ert giftorättsgods kommer att fördelas mellan er, men det giftorättsgods som tillhör din make samt din makes enskilda egendom kommer att tillfalla dig, med förbehållet att du endast innehar det med såkallad "fri förfoganderätt".

Fri förfoganderätt innebär kortfattat att du har rätt att nyttja och förfoga (sälja,byta,köpa osv) den egendom som din make efterlämnat dig men du kan inte testamentera denna vidare till någon annan utan den måste tillfalla din makes arvingar, i detta fallet era barn.

Vid din död kommer därefter er gemensamma egendom, alltså både din egen och den du innehar med fri förfoganderätt av din bortgångne make, att fördelas mellan era barn.

Om ni inte vill att era barn ska ärva aktierna i bolaget överhuvudtaget, alltså efter ni båda har gått bort, är det möjligt att testamentera aktierna till någon annan.

Vad ni dock måste tänka på är att era barn har en laglig rätt, en såkallad laglott. Laglotten medför att era barn har rätt att ärva hälften av er totala egendom (har ni två barn så har dessa rätt att ärva 1/4 vars, har ni 4 barn har dessa rätt att ärva 1/8 vars osv.). Är aktierna i ert företag större än hälften av värdet på er totala egendom kan ni inte alltså inte testementera bort hela aktieinnehavet ( 7:1 Ärvdabalken, 2:1 Ärvdabalken ).

Det är också viktigt att ni testamenterar vardera aktieinnehav individuellt, din make testementerar sitt aktieinnehav och du ditt, då det som jag nämnde ovan inte är möjligt att testamentera egendom som innehas med fri förfoganderätt. ( 3:2 Ärvdabalken )

Utöver det finns det vissa formkrav som ska följas vid upprättande av testamente. Det skalls upprättas skriftligen och det ska finnas två vittnen närvarande som också de ska underteckna ( 10:1 Ärvdabalken )

Sammanfattningsvis - Aktierna kommer att stanna i din eller din makes ägo tills ni båda gått bort. Därefter tillfaller aktierna era barn om ni inte testamenterar dem till någon annan.

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victor Åkerfeldt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (425)
2021-02-16 Kan en bröstarvinge avsäga sig sin arvsrätt?
2021-02-16 Göra barnbarnet arvlös?
2021-02-04 Kan man göra sitt barn arvlös med ett testamente?
2021-01-31 Om förälder avlider när får särkullbarnen tillgång till sitt arv?

Alla besvarade frågor (89568)