Arv vid sambo respektive make om det finns särkullbarn

2015-07-14 i Sambo
FRÅGA
Hej! Min sambo har 2 barn sedan tidigare, inga gemensamma barn. Vi är inte gifta. Kan vi testamentera till varandra så att vi får bo kvar i orubbat bo? Eller ärver hans barn direkt? Blir det någon skillnad om vi gifter oss och vad händer om vi får gemensamt barn? Hur kan jag som sambo utan barn "skydda mig"?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom sambos inte har arvsrätt kan du och din sambo istället testamentera er kvarlåtenskap till varandra. I 10 kap ärvdabalken (här) ser ni formkraven för att testamentet ska vara giltigt. Eftersom du inte har några bröstarvingar blir det inga eventuella problem vid arv om du avlider innan din sambo.

Däremot har din sambos barn rätt att kräva sin laglott vid din sambos bortgång. Laglotten är hälften av arvslotten och är ett resultat av att bröstarvingar har absolut arvsrätt, 7 kap. 1 § ärvdabalken (här). Barnen kan genom att jämka testamentet få rätt till sin laglott, där föreligger det en tidsfrist på 6 månader från att barnen fick ta del av testamentet, 7 kap. 3 § ärvdabalken (här).

Ni kan skriva i din sambos testamente att ni önskar att barnen avstår sin rätt till laglott. Barnen kommer då att ärva med efterarv istället. Det innebär att barnen ärver sin far först vid din bortgång.

Om ni är gifta ärver ni varandra. Däremot gäller även här att sambons barn, som är särkullbarn det vill säga inte era gemensamma barn, har rätt till sin laglott. Om barnen avstår sin rätt till arv i enlighet med 3 kap. 9 § (här) har barnen rätt till efterarv precis som ovan, 3 kap. 1 § ärvdabalken (här).

Får ni ett gemensamt barn har barnet arvsrätt eftersom barnet är er bröstarvinge, 2 kap. 1 § ärvdabalken (här). Är ni sambos ärver alltså barnet allt från dig, då krävs det ett testamente för att sambon ska ärva. Vid din sambos bortgång ärver hans bröstarvingar (särkullbarnen och ert gemensamma) vid avsaknad av testamente. Däremot om ni har gift er ärver efterlevande make med förtur framför gemensamt barn enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken som hänvisas till ovan.

I det fall din sambo avlider först och hans barn inte har krävt sitt arv kommer man vid din bortgång att beräkna hur stor del av din kvarlåtenskap som utgörs av kvarlåtenskapen han lämnade kvar. Därefter kommer den delen delas lika mellan särkullbarnen och ert gemensamma barn. Om du avlider först ärver din make med förtur framför ert gemensamma barn, därefter kommer vid makens bortgång andelen som maken ärvde från dig ärvas i sin helhet av ert gemensamma barn del alltså det barnet skulle ha ärvt av dig. Resterande del delas lika mellan särkullbarnen och det gemensamma barnet och utgör alltså kvarlåtenskapen från din sambo med arvet från din bortgång exkluderad.

Sammanfattningsvis bör ni alltså skriva testamente där det framgår att ni önskar att sitta i orubbat bo, att sambons barn inte ska kräva sin laglott. På så sätt kan du vid din sambos bortgång vara säker i att du åtminstone får hälften av kvarlåtenskapen. Om barnen kräver sin laglott är det som sagt bara hälften av deras arvslott det vill säga en fjärdedel var.

Jag hoppas att svaret var tillfredsställande och att du känner att du fick svar på dina frågor!

Vänligen,

Sarah Saajakari
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (442)
2020-06-30 Hur fördelas arv när det finns vuxna barn, sambo och omyndigt barn?
2020-06-30 Vad händer när den ena sambon avlider?
2020-06-27 Kan min sambo eller hans barn få del av arvet efter min far om något händer mig?
2020-06-21 Vad händer med hus när sambo avlider?

Alla besvarade frågor (81705)