arv vid nygifte?

2020-08-13 i Efterarv
FRÅGA
Min mamma dog 1981 när jag bara var 8 år. Min far gifte sedan om sig hur fungerar det den dag då min far avlider?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret regleras i äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB).

När din mor dog så upplöstes äktenskapet med din far och bodelning skedde (ÄktB 1:5 och 9:1). Beroende på om de hade äktenskapsförord eller liknande så ingick det mesta av deras egendom i denna. Din far fick hälften av vad som ingick och din mammas s.k dödsbo - en sorts juridisk enhet som agerar åt en avliden - fick hälften (ÄktB 11:3).

Jag utgår från att din mamma inte hade testamente eller några särkullbarn. Det innebär att din far ärvde allt som din mammas dödsbo fick i bodelningen (ÄB 3:1). Dock är det du som egentligen var "först i kön" till arvet såsom bröstarvinge (ÄB 2:1). Det innebär att du kommer ha rätt till s.k efterarv den dag din far avlider. Efterarv innebär att du har rätt till en viss del av vad din far efterlämnar sig oavsett hur han testamenterar eller hur hans familjeförhållanden ser ut i övrigt. Närmare bestämt har du rätt till hälften av vad han lämnar efter sig (ÄB 3:2 1st). Du kan ha rätt till mer eller mindre än hälften ifall det som din far ärvde från din mor utgjorde mer/mindre än hälften av hans totala förmögenhet - utgjorde arvet 60% av hans totala förmögenhet har du rätt till 60% av hans tillgångar när han dör (ÄB 3:2 3st).

Det finns vissa specialbestämmelser som reglerar förändringar i värde av din fars tillgångar. Jag nämner de viktigaste översiktligt eftersom det är svårt att gå in på djupet utan fler detaljer.

Du är skyddad från att din far ger gåvor som är till nackdel för din rätt att få efterarv (ÄB 3:3). En värdeökning av tillgångarna fördelas lika mellan vanligt arv och efterarv så länge det inte går att visa att ökningen är en effekt av arv, gåva eller lön, då tillfaller ökningen delen som utgör "vanligt" arv (ÄB 3:4).

En betydligt viktigare specialregel nu när din far är omgift är att efterav ska undantas från bodelning ifall äktenskapet upplöses. Detta gäller både ifall äktenskapet upplöses på grund av skilsmässa eller på grund av att din far dör (ÄB 3:6). Du är alltså skyddad från att din fars nya fru får en del av arvet efter din mor.

Skulle din far dö skulle alltså ditt efterarv delas ut till dig först och sedan skulle en vanlig bodelning. I bodelningen skulle som utgångspunkt din fars dödsbo och hans fru dela lika på tillgångarna som är kvar efter att ditt efterav betalats ut (ÄktB 11:3). Eftersom de var gifta är utgångspunkten återigen att den nya frun ärver din far. Dock har du som särkullbarn i förhållande till henne rätt att få ut ditt arv trots detta (ÄB 3:1). Du får alltså först ditt efterarv, sedan sker bodelning och sist får du ditt "vanliga" arv. Ifall din far inte skrivit testamente och inte heller har några andra barn betyder det att du får alla de tillgångar som hans dödsbo fick vid bodelningen. Du har alltid rätt till din s.k laglott vilket är hälften av vad du skulle få i normala fall - dvs allt ifall din far inte har några andra barn (ÄB 7:1).

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Jag är medveten om att jag talat i väldigt generella termer eftersom jag inte hade många detaljer att utgå ifrån. Ifall du har fler frågor är du självklart välkommen att ställa dessa till oss på Lawline!

Adam Winqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (824)
2022-01-27 Hur beräknar man efterarv?
2022-01-20 Efterarv när testamente saknas
2022-01-20 Fördelning av arv när efterlevande make med särkullbarn avlider
2022-01-15 Fri förfoganderätt och gåvor

Alla besvarade frågor (98704)