Arv vid gåvobrev om enskild egendom

2016-12-22 i Enskild egendom
FRÅGA
Jag skall ge min son en stor summa pengar och vill skydda dessa så att hans fru inte tar hälften vid en ev skilsmässa- jag kan upprätta ett gåvobrev som enskild egendom. Men om han skulle avlida- vem ärver då "enskild egendom" - de har 2 gemensamma barn, ärver barnen då? Vem förvaltar arvet i så fall? Är det vårdnadshavaren då - hans fru? Hur säkerställer vi då att barnen får sitt arv?Min son får pengarna så att han kan köpa en bostadsrättslägenhet till sin familj- frun vägrar skriva äktenskapsförord- då äger de hälften var av bostadsrätten. Min son betalar hela köpeskillingen ( som han får av mig ) räcker det med gåvobrev på pengasumman- men hur bevisar han att han betalt in detta på bostadsrätten och inte "festat upp pengarna"?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Jag har delat upp din fråga och kommer att besvara den i två delar.

Enskild egendom genom gåvobrev

Du kan precis som du skriver ”skydda” pengarna genom att skriva ett gåvobrev med förbehållet att gåvan ska bli enskild egendom. Huvudregeln är att så kallat surrogat (vad som träder i egendomens ställe) också blir enskild egendom (se här). Om du vill skydda även vad din son köper för pengarna så kan du förtydliga i gåvobrevet att det omfattar vad som träder i den ursprungliga enskilda egendomens ställe. Det är viktigt att behålla kvitton och dokument som bevis på pengagåvans förändringsprocess över tiden, exempelvis om din son köper en bostadsrätt för gåvopengarna. En annan sak som är viktig att tänka på är att särskilja pengarna från gåvan från hushållskonton, andra pengar och giftorättsgods för att säkerställa att egendomen förblir enskild. För att få ett ordentligt skydd kan ni ta professionell hjälp med att upprätta gåvobrevet (se nedan).

Vid dödsfall

Om din son dör så ärver hans bröstarvingar, alltså hans barn honom (se här). Om han är gift vid dödsfallet så kommer emellertid hans fru att ärva före de gemensamma barnen (se här). Frun får vid en bodelning då hälften av boet med full äganderätt och ärver din sons del med fri förfoganderätt. Att en egendom då är enskild påverkar inte rätten för frun att ärva sin avlidna make. Ett äktenskapsförord om enskild egendom kommer alltså inte i detta fall påverka rätten till arv för efterlevande. Vid ett dödsfall är den enskilda egendomen som nämnts en del av kvarlåtenskapen och efterlevande make har rätt att ärva den med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att frun får disponera över egendomen hur hon vill - men får till exempel inte testamentera bort den (se här). Barnen får ut sitt arv efter att den efterlevande maken har avlidit, så kallat efterarv. Detta är den sedvanliga arvsordningen, för att skydda enskild egendom vid ett dödsfall så kan din son skriva ett testamente till förmån för barnen. Om värdet av vad den efterlevande makan får ut understiger fyra prisbasbelopp träder basbeloppsregeln in, vilken innebär att efterlevande make alltid har rätt att behålla fyra prisbasbelopp av det gemensamma boet. Regeln kan därför inskränka barnens arv.

Sammanfattningsvis

Konsekvensen av ett gåvobrev är att bostadsrätten och annat som träder istället för gåvopengarna undantas helt från bodelningen och tillfaller din son. Vid ett eventuellt dödsfall så ärver efterlevande make den avlidnes kvarlåtenskap och således även enskild egendom med fri förfoganderätt. Om en make inte ska få rätt att ärva enskild egendom så måste detta framgå av ett testamente. Basbeloppsregeln är dock tvingande och har företräde framför testamente om inte enskild egendom och giftorättsgods skulle räcka för värdet av fyra prisbasbelopp.

Om ni vill ha hjälp med testamente eller gåvobrev så kan det enkelt upprättas via vår avtalstjänst så att det blir juridiskt korrekt och anpassat efter just er situation, se http://lawline.se/vara_tjanster/avtal.

Hoppas du har fått svar på dina frågor, annars är du välkommen att återkomma!

Vänligen,

Beatrice Rälg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (393)
2021-01-21 Hur skyddar jag en gåva från att ingå i en bodelning vid separation/skilsmässa?
2021-01-05 Hur gör jag för att en gåva ska bli mottagarens enskilda egendom?
2020-12-02 Vem ärver enskild egendom?
2020-11-24 Hur fördelas enskild egendom vid bouppteckning?

Alla besvarade frågor (88531)