Arv vid efterlevande makes bortgång

2021-06-28 i Bröstarvinge
FRÅGA
https://lagen.nu/1987:230Jag har en fråga om arv. Min man har nyss avlidit och jag ärver med fri förfogande rätt! Vi har ett gemensamt barn och jag har två barn sen innan!Hur fördelas arvet den dagen jag avlider?Finns inget testamente!Tack för ett utförligt lättförståeligt svar!MEV
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga kommer att besvaras med hjälp av ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB).

Bodelning

När ett äktenskap upplöses vid dödsfall ska en bodelning göras (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom som makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom definieras uttömmande i 7 kap. 2 § ÄktB. När en så kallad bouppteckning har gjorts ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Här görs först en reservation för vardera makens skulder och det som återstår av giftorättsgodset ska sedan läggas samman och hälften delas (11 kap. 3 § ÄktB). Det som då tillfaller dig är ditt och det som tillfaller din makes dödsbo ska fördelas enligt reglerna om arv.

Arv när din man avlider

Den efterlevande maken ärver före gemensamma barn (3 kap 1 § ÄB). Syftet med makes arvsrätt är att stärka den efterlevande makes ställning. Den efterlevande maken ärver med fri förfoganderätt. Den fria förfoganderätten innebär att den efterlevande maken fritt får förfoga över egendomen tex konsumera eller sälja denna men maken får inte genom testamente disponera över den del som innehas med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § 2 st. ÄB)

Arv när du avlider

Erat gemensamma barn har rätt till efterarv av den först avlidna när den efterlevande maken avlider, alltså när du avlider (3 kap. 2 § ÄB). Det som den efterlevande maken innehar med fri förfoganderätt utgör en andel av dennes totala egendom. Ert gemensamma barn ärver alltså sedan denna andel av sin far men kommer också att ha rätt till sin del av arvet efter dig. Barn som inte är gemensamma barn brukar kallas för särkullbarn. I ditt fall är det alltså de två barn som du har sedan innan. De ärver enbart av dig och kommer därmed att ha rätt till sin del av arvet när du dör. Ert gemensamma barn och dina barn sedan tidigare kommer alltså att få dela lika på arvet efter dig.

Hoppas du fick svar på din fråga. Om du undrar något mer eller vill ha ett förtydligande är du välkommen att höra av dig igen.

Vänligen,

Ebba Frisk
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (466)
2021-10-04 Min pappa har skänkt bort sitt hus till sin sambo efter ett sjukdomsbesked. Kan jag häva gåvan?
2021-09-26 Hur skriver man testamente?
2021-09-16 Kan man göra sina egna barn arvlösa?
2021-08-31 Kan man ärva någon som intagit en roll som farförälder men inte är biologisk släkt?

Alla besvarade frågor (96494)