Arv vid dubbelt medborgarskap

FRÅGA
Hej,Jag har två medborgarskap. Jag är både en tyska och en svenska. Är född och uppvuxen i Sverige. Mitt tyska medborgarskap fick min pappa ansöka om på tyska ambassaden i sthlm eftersom jag inte blev tysk via födseln då min mamma hade svenskt medborgarskap och pappa var tysk. De var inte heller gifta när jag föddes. Har hittills aldrig jobbat i Tyskland eller liknande och därmed behövt betala skatt där utan har levt hela mitt liv i Sverige. I mitt exempel som följer nu är förutsättningarna att jag blir kvar hela mitt liv i Sverige. Jag undrar generellt vilket lands lag som kommer att gälla (så som lagarna ser ut idag) när jag avlider i Sverige och efterlämnar min mans och mina gemensamma barn och att även min man har svenskt medborgarskap (ett teoretiskt exempel). Så vitt jag vet ärver min make före våra gemensamma barn (om jag går bort före honom) enligt svensk lag och barnen måste vänta på sitt arv tills min man (deras pappa) sen också avlidit. Men när jag nu även har tyskt medborgarskap så har väl även våra gemensamma barn rätt till en del av arvet redan efter min bortgång har jag för mig? Om jag vill (för enkelhetens skull) att arvskiftet ska gå enligt svensk lag, hur bör jag gå tillväga om jag vill ha det så? Kan jag begära det från en jurist i form av ett testamente eller liknande? Eller sker arvskiftet automatiskt enligt svensk lag trots att jag även har tyskt medborgarskap?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gällande arv i internationella situationer tillämpas sedan 17 augusti 2015 EU:s arvsförordning. Detta innebär att förordningen är tillämplig om arvlåtaren avlidit efter 17 augusti 2015. I förordningen anges bland annat vilket lands lag som ska vara tillämplig. I enlighet med art 21 i förordningen ska lagen i det land där den avlidne hade hemvist vid sin död tillämpas. Eftersom att du bor i Sverige, samt i övrigt har starka kopplingar till Sverige, kan jag anta att du i dagsläget har din hemvist i Sverige. Förändras inte din situation kommer du att ha din hemvist i Sverige även när du avlider. Detta innebär att det är svensk lag som ska tillämpas på arvet efter dig. Svensk lag kommer då att tillämpas på arvet i sin helhet. Eftersom att det endast är din make som har särkullbarn kommer din make att erhålla din kvarlåtenskap med fri förfoganderätt: Era gemensamma barn får istället efterarvsrätt och får ut sina arv efter det att även din make avlidit

Enligt art 22 i arvsförordningen finns en möjlighet att göra ett lagval. Du kan då välja att den lag i det land som du är medborgare i ska vara den tillämpliga lagen. Eftersom att du är både svensk och tysk medborgare är det dessa länders lagar som du har att välja mellan. Vill du att svensk lag ska vara tillämplig kan du förordna om detta i ett testamente. Observera dock att testamentets alla formkrav måste uppfyllas, samt i övrigt vara giltigt, för att lagvalet ska vara giltigt. Gör du ett lagval kommer svensk lag att tillämpas på arvet efter dig även om du i framtiden skulle flytta utomlands. Behöver du hjälp med att skriva ett testamente kan Lawline hjälpa dig med detta.

Sammanfattningsvis kan sägas att om du fortsatt har din hemvist i Sverige kommer svensk lag att tillämpas på arvet efter dig. Om du vill försäkra dig om att svensk lag kommer att tillämpas kan du i ett testamente förordna om att svensk lag ska vara den tillämpliga lagen, men detta är inte nödvändigt så länge som du har din hemvist i Sverige.

Hoppas att detta klargjorde rättsläget och vänd dig gärna till Lawline igen om du har ytterligare frågor!

Vänligen

Evelina Largren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (886)
2021-01-18 Fördelning av arv efter båda makarnas död
2021-01-14 Har vi någon rätt att ärva del av huset trots att pappa har gett bort sin halva?
2021-01-07 Vad händer med aktieinnehavet om en medlem i aktieklubb avlider?
2020-12-31 Särbor och arv

Alla besvarade frågor (88294)