Arv - Väsentlig minskning av egendom

2016-09-05 i Efterarv
FRÅGA
Min morfars fru (ej mormor, död sen länge) ärvde morfar med fri förfoganderätt. (jag fick min lott då min mamma är död sedan länge) Morfar och hans fru skrev ett inbördes testamente där det står att jag ärver henne efter hennes bortgång. Nu så har hennes bröder först skrivit över en fastighet från henne till dem och sedan agerar dom goda män åt henne då hon blivit dement. Risken är stor att bröderna tömmer henne på alla tillgångar. Vad säger lagen? Vad jag förstått så betyder fri förfoganderätt att man inte drastiskt få sänka värdet på ett testamenet genom gåva.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arv regleras i Ärvdabalken (ÄB) och makes arvsrätt regleras i ÄB 3 kap. Enligt ÄB 3:3 får en efterlevande make inte orsaka väsentlig minskning av sin egendom. Med väsentlig minskning menas att egendomens värde minskat med minst en fjärdedel (NJA 2013 s 736)

Sönerna till din morfars fru har därmed inte rätt att göra sig av med hennes tillgångar som hon har fri förfoganderätt över efter din morfar. I sådant fall ska vederlag utgå till efterarvingarna efter den först avlidne maken (se ÄB 3:3 st 1).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anna Thörne
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll