Arv till syster/ testamente

2015-03-31 i Testamente
FRÅGA
Hej, jag har följande fråga gällande arv. Jag är barnlös och skild och i mitt testamente kommer att namnge några nära vänner som mina arvingar. Jag ät bosatt i Sverige men har en syster med två barn som alla bor i utlandet.Min fråga är hur i testamentet och i vilken grad (från vilken procent till vilken procent) jag har möjlighet att begränsa arvlotten/laglotten i Sverige till min syster och hennes efterkommande.Tack och med vänlig hälsning.
SVAR

Hej!

Tack för din fråga!

Eftersom din syster och hennes arvingar inte ingår i den första arvsklassen enligt 2:1 1 st ärvdabalken (ÄB) (som du finner Här) har de ingen rätt till arvslotten enligt 7:1 ÄB. Denna rätt tillkommer endast dina egna bröstarvingar. Med bröstarvingar menas endast dina barn och barnbarn. Eftersom du inte har några bröstarvingar tillfaller din kvarlåtenskap i första fall dina föräldrar, avlider de innan dig så ärver din syster. Eftersom du inte har några bröstarvingar har du möjlighet att testamentera bort hela din kvarlåtenskap till någon annan. Din syster eller hennes arvingar har alltså ingen rätt till någon procentuell del av din kvarlåtenskap, det är endast i det fall du haft egna bröstarvingar som de hade haft en rätt till sin laglott.

För dig innebär det alltså att du bör upprätta ett testamente där du testamenterar bort en del eller hela din kvarlåtenskap till någon/några andra, om du inte vill att din syster och hennes arvingar ska ärva efter dig. Tänk på att det är viktigt att testamentet blir korrekt upprättat då ett formfel kan leda till att testamentet blir ogiltigt. Familjens jurist hjälper dig gärna med det!

Hoppas det var svar nog på din fråga!

Vänliga hälsningar

Eric Brinck
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2550)
2020-08-04 Kan min avlidne partners son avstå arv om sekundoförordnande?
2020-07-31 Hur bestämmer jag över mitt arv?
2020-07-31 Hur går man tillväga om man vill att sitt ena barn ska ärva mer?
2020-07-31 Formulering av testamente

Alla besvarade frågor (82613)