Arv till särkullbarn vid inbördes testamente mellan sambor

Hej!

Min mamma som gick bort tidigare i år hade tillsammans med sin sambo skrivit ett testamente där de gav den efterlevande fri förfoganderätt över den bortgågnes kvarlåtenskap i det gemensamma hemmet.

Min fråga är om detta även gäller den kvarlåtenskap som borde räknas som enskild egendom såsom arv ifrån min mormor och saker ifrån min pappa och mammas tidigare gemensamma hem. Eller gäller detta bara de saker som inhandlats till hemmet under gemensam sambotid? Eller bör jag jämka testamentet?

Mvh

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

När ett samboförhållande upphör genom att ena sambon går bort kan den efterlevande sambon begära att samboegendomen ska fördelas genom bodelning (8 § sambolagen). Vid en bodelning delas samboegendomen lika mellan den efterlevande sambon och den avlidna sambons dödsbo. Samboegendomen utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag om egendomen skaffats för gemensam användning (3 § sambolagen). Det som din mamma hade sedan innan hon flyttade ihop med sin sambo utgör alltså inte samboegendom, eftersom det inte skaffats för gemensam användning. Samma regler gäller även för arvet från din mormor. Om din mamma fått arvet under tiden som hon var sambo, och hon och sambon använt arvet gemensamt kan det utgöra samboegendom, men om din mamma fick arvet tidigare är det inte samboegendom. Arvet utgör inte heller samboegendom om din mormor skrev testamente där det framgick att arvet skulle vara din mammas enskilda egendom (4 § sambolagen). Din mamma hade dock rätt att testamentera både egendom som var samboegendom och egendom som var hennes enskilda till sin sambo.

Eftersom du är bröstarvinge har du rätt att få ut hela din laglott, trots att din mamma och hennes sambo har skrivit testamente. Din laglott utgör hälften av din arvslott (7 kap. 1 § ärvdabalken). Om din mamma inte har fler barn har du därför rätt att få ut hälften av din mammas kvarlåtenskap. För att få ut din laglott ska du påkalla jämkning av testamentet inom sex månader från att du tog del av testamentet (7 kap. 3 § ärvdabalken). För att begära jämkning av testamentet ska du säga till testamentstagaren (din mammas sambo) att du vill få ut din laglott. Om sambon inte accepterar det kan du väcka talan om jämkning av testamente hos tingsrätten.


Med vänlig hälsning,

Caroline OravaRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”