Arv till sambo eller barn?

2017-02-10 i Sambo
FRÅGA
Hej! Jag har tidigare ställt en fråga ang om min sambo eller våra barn ärver min del av huset när jag går bort men förstod inte svaret....Vi står bägge på huset och lånen.Mvh Annelie
SVAR

Hej!
Tyvärr vet jag inte exakt vilken din förra fråga var. Jag skulle rekommendera att du hör av dig i kommentarsfältet under svaret du fick på din förra fråga. Jag gör ändå ett försök att förklara ungefär vad som gäller utifrån den informationen jag har enligt detta meddelande.

Vem ärver den avlidna sambons del av bostanden?
I Sverige finns det inga regler som ger en sambo arvsrätt till den andra sambons arv. Det är därför som utgångspunkt dina barn som ärver din del av huset, se ärvdabalken (ÄB) 2:1 (här). Det din sambo kan göra för att utjämna egendomsförhållandena för det fall du skulle avlida kan din sambo begära att en bodelning görs, enligt 18 § sambolagen (här). Vad som ingår i en sambobodelning är sambors gemensamma bostad och bohag som införskaffats för gemensam användning (s.k. samboegendom). Resultatet av en bodelning är att din sambo kan undanta hälften av värdet på bostad och bohag innan resterande kvarlåtenskap fördelas till barnen.

I SamboL 22 § (här) stadgas att efterlevande sambo i vissa fall har möjlighet att överta bostaden oavsett om den är att anse som samboegendom eller inte. Ett problem som ofta uppstår i ett sådant läge är dock att den efterlevande sambon för att få överta den gemensamma bostaden måste kunna ersätta dödsboet för värdet av bostaden. Att bostaden är en relativt stor tillgång medför att det är mycket pengar ska lösas ut och att det därför i många fall är svårt för en sambo att för ändamålet t.ex. använda sig av värdet av bohaget. Det finns ett skydd för sambor i detta fall; lilla basbeloppsregeln i SamboL 18 § st 2 (här). Enligt regeln är en sambo garanterad ett minimiskydd för att hålla sambornas gemensamma hem intakt vid ett eventuellt dödsfall. Regeln ger efterlevande sambo rätt att, i den mån det räcker, erhålla värden motsvarande två gällande prisbasbelopp (ca 89 000 kronor) ur samboegendomen.

Hur kan det ovan förklarade påverkas?
Om du vill påverka fördelningen i endera riktning (d.v.s. säkra att din del av bostaden tillfaller antingen din sambo eller dina barn) kan ett alternativ vara att få hjälp med att upprätta ett inbördes testamente med fri förfoganderätt. Ett annat förslag är att trygga sambons möjlighet att bo kvar i huset genom förmånstagarförordnanden i pensioner och försäkringar, så att denne kan erhålla pengar för att ersätta dödsboet för att bo kvar i bostaden (se andra stycket). Det går även att efterlevande sambo träffar avtal med övriga dödsbodelägare om sammanlevnad i oskiftat bo.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (500)
2021-09-07 Skillnaden mellan arvsrätten för gifta och sambos
2021-08-20 Räknas gåva till sambo som förskott på arv?
2021-08-17 Vem ärver i ett samboförhållande?
2021-08-14 Kan min pappas partner med stöd av sambolagen göra anspråk på hans bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (95758)