Arv till minderåriga barn

FRÅGA
Hej!Mina barn är 10 och 12 år gamla. Deras pappa (vi var skilda) dog för en månad sedan. Han har även en dotter sedan tidigare (21 år gammal). Jag har fått information om att det kommer att vara en god man som ska förvalta mina barns arv, stämmer det? Jag trodde att jag som förälder/förmyndare var den som ska förvalta deras arv tills de blir 18 år, såvida det inte finns ett testamente som säger annat. Kan arvets storlek ha betydelse för vems som ska förvalta det?
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Det stämmer som du säger, att huvudregeln är att om den ena föräldern avlider ska den andra föräldern förvalta barnens arv tills barnen är myndiga. Undantag från detta är om den förälder som avlidit har skrivit i testamente att arvet ska förvaltas av någon annan. Det krävs då att det klart framgår av testamentet att det rör sig om "särskild förvaltning", att en särskild förvaltare har namngetts och att förvaltningen ska ske utan medbestämmande från barnens andra förälder. Ett annat undantag är om arvet överstiger ett prisbasbelopp (44 500 kr för år 2015). I så fall ska utbetalaren sätta in pengarna på ett spärrat konto på banken. Spärren gäller tills barnet fyllt 18 år. Om en förälder vill ta ut eller omplacera pengarna måste föräldern ansöka om detta hos överförmyndarförvaltningen.


Vänliga hälsningar,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (857)
2020-09-26 Vad händer om banken inte godkänner att vi övertar lånet på fastigheten?
2020-09-25 Vad är ett dödsbo?
2020-09-25 Testamentera vårdnad av barn
2020-09-20 Vad händer med egendom som en gång getts mellan syskon om gåvomottagaren avlider?

Alla besvarade frågor (84457)