Arv och gåva till god man

FRÅGA
Hej.Jag är en pensionär som bor på ett äldreboende. Nyligen har jag sålt min fastighet.Jag har inga bröstarvingar närmast släktingar är några kusiner. Har sedan långt tillbaka upprättat ett testamente där en god vän är testamentstagare. Den goda vännen har ingen vetskap om detta. Samtidigt är han min Gode Man.Om jag vill skänka eller låna ut en del av vinsten jag gjort vid fastighetsförsäljningen till min goda vän, hur står det sig juridiskt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv återfinns i föräldrabalken; nedan FB, se här.

Eftersom du anger att du inte har några arvingar i släkten (kusiner ärver inte enligt den legala ordningen), blir det allmänna arvsfonden som ärver dig. Testamentet hindrar förstås detta till den del det föreskriver egendom till någon annan. Om du i ditt testamente har föreskrivet allt till din gode vän, kommer allt att tillfalla denne. Om du bara testamenterat en del av all egendom till den gode vännen, blir det allmänna arvsfonden som ärver resten. Jag ville bara nämna detta här ifall du inte redan visste det.

Som god man ska din vän tillgodose dina intressen och ekonomiska angelägenheter. Skulle denne få reda på att du har testamenterat ditt arv till denne, bör din vän be om att få bli entledigad enligt allmänna principer om god man. Vidare anses det olämpligt att som god man ta emot gåvor/lån från sin huvudman. Det är ju dock förstås ingen som far illa av att du ger den gode mannen gåvor/lån eftersom att det inte finns andra arvingar eller dylikt, men det anses alltjämt olämpligt. Enligt 11 kap. 20 § FB ska en olämplig god man entledigas. I rättsfallet RH 2015:39 ansågs en god man vars barn hade mottagit gåvor från huvudmannen vara olämplig som god man, och entledigades således. Det faktum att du kanske vill att din vän även i fortsättningen ska vara god man har inte en avgörande betydelse för prövningen om lämplighet.

Det är troligt att din vän anses olämplig för sitt uppdrag som god man om denne tar emot gåvor från dig.

Jag kan rekommendera dig att ta kontakt med överförmyndarnämnden i din kommun för att rådgöra hur de ser på detta.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (480)
2020-12-02 Kan en förälder bli förvaltare för sin son som lider av spelmissbruk?
2020-11-30 Vad krävs för att bli god man?
2020-11-30 Får förvaltare handla online för huvudman?
2020-11-29 Vilka kan ansöka om ny förvaltare?

Alla besvarade frågor (86944)