Arv, sommarstuga - samäganderätt

FRÅGA
Om min syster och jag ärvt en sommarstuga efter vår pappa som vi äger tillsammans. Har hon då rätt att bosätta sig där permanent mot min vilja?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!
Du och din syster har s.k. samäganderätt över sommarstugan. Lag om samäganderätt (SamägL) är därmed tillämplig, se här. Det kan dock vara värt att notera att lagen är dispositiv, vilket innebär att ni kan avtala bort lagens regler. Men så länge ni inte har avtalat om annat så är lagen tillämplig. Enligt 1 § SamägL äger varje delägare lika stora delar om inget annat går att visa. Var och en av delägarna har rätt att förfoga över sin del men när det kommer till saken i sin helhet krävs samtycke av samtliga delägare enligt 2 § SamägL. Detta innebär att ni har rätt att sälja eller nyttja varsin del av sommarstugan men att det krävs samtycke om någon av er vill sälja eller nyttja hela sommarstugan. Om ni inte kan komma överens så finns det en möjlighet att förordna huvudansvaret för egendomen till en god man som kan hjälpa er att besluta om hur brukandet av egendomen ska förföras enligt 3 § SamägL. Det finns även en möjlighet för var och en av er att mot den andres vilja bjuda ut egendomen till offentlig auktion enligt 6 § SamägL. Försäljningen kommer då handhas av en god man vilken utses av rätten. Den gode mannen bestämmer försäljningsvilkoren, utfärdar köpebrev samt fördelar köpeskillingen mellan er. Ni som delägare har dock rätt att sätta en undre gräns för vilken den gode mannen får sälja egendomen för, enligt 8, 9 §§ SamÄgL. Tingsrätten får dock inte fatta ett beslut om försäljning om den andra parten som motsätter sig en försäljning visar synnerliga skäl för att inte sälja egendomen. Vad som kan godtas som synnerliga skäl avgörs från fall till fall. Det krävs särskilda sociala förhållanden för att synnerliga skäl ska föreligga. Det räcker därmed inte att personen trivs i området.

Sammanfattningsvis
Om ni inte har ett samägandeavtal som reglerar den uppkomna situationen och inte kan komma överens så bör du förordna huvudansvaret till en godman som kan hjälpa er att reda ut situationen.

Hoppas mitt svar hjälpte! Återkom om det är något mer du undrar över!

Med vänliga hälsningar,

Mathilda Rova
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (863)
2020-10-23 Ärver en dödsbodelägare den avlidnes skulder?
2020-10-16 Gåvor som kränker arvsrätten och förskott på arv
2020-10-15 Värdering av bostad i samband med bodelning
2020-10-11 Kommer min mans pensionsförsäkringar att ingå i dödsboet efter honom?

Alla besvarade frågor (85348)