Arv om jag inte bekräftat faderskapet fastän jag är biologisk far?

Att adopterade barn ärver som om de vore biologiska barn är känt, men jag har en angränsande frågeställning.

Jag hade för många år sedan en relation med en gift kvinna. Det resulterade i ett barn. Alla inblandade, inklusive hennes make var införstådda med hur det förhöll sig. Han tog på sig faderskapet och var intill sin död hennes legale far.

Min fråga är: har detta, mitt biologiska barn arvsrätt efter mig?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad som är relevant när det gäller arvsfrågor är vem som i juridisk mening är far till barnet, det vill säga vem som enligt folkbokföringen är angiven som far till barnet. Om en person är angiven i folkbokföringen som fader så är han i juridisk mening far till barnet.


Det är dock möjligt att häva faderskapet. Det är bara barnet och den man som bekräftat faderskapet som kan väcka talan om att häva faderskapet, 3 kap 1–2 §§ föräldrabalken.

Talan om faderskap kan väckas även när den biologiska fadern är avliden, då väcks talan istället mot den biologiska faderns arvingar om sådana finns. Om varken barnet eller den man som enligt folkbokföringen är fadern väcker sådan talan, så kommer han fortsatt vara far i juridisk mening.


Fastställs det att du är biologisk far har barnet rätt att ärva dig såsom bröstarvinge.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg PalmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning