Arv och testamente

2018-01-15 i Testamente
FRÅGA
1Hej! Hur skall jag göra så att min sambo kan ärva mig i fall jag skulle gå bort. Vi har en dotter som är 4 år tillsammans.2 är det möjligt att ge båda 50% av det ev arvet? I så fall hur...Lasse
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Det är möjligt att föreskriva att din sambo ska få ärva dig genom ett testamente, i testamentet är det också möjligt att föreskriva att fördelningen ska vara 50/50 mellan din dotter och din sambo. Du får ett längre utvecklat svar här nedan.

Ärvdabalken

Regler om arv framgår av ärvdabalken (ÄB). I 2 kap 1 § ÄB föreskrivs att det är den avlidnes barn, i lagen kallas dessa bröstarvingar, som i första hand ska ärva kvarlåtenskapen efter den avlidne. Om det finns flera barn så ska arvet delas lika mellan dessa. Denna ordning kan man säga är utgångspunkten för vad som gäller, så länge inget annat är sagt genom ett testamente.

9 kap 1 § ÄB säger att man genom testamente kan välja själv att bestämma hur arvet ska fördelas, inom vissa ramar, om man inte vill att arvet ska fördelas som det sägs i 2 kap ÄB. Du kan med andra ord själv föreskriva hur du vill att kvarlåtenskapen efter dig ska fördelas.

Viktigt att tänka på när man skriver testamente är dels att man inte kan testamentera bort all kvarlåtenskap hur man vill. Bröstarvingar (avlidnes barn) har alltid rätt till sin laglott, laglotten är alltid hälften av den arvslott som bröstarvingen skulle ha fått om det inte fanns något testamente (7 kap 1 § ÄB). Finns det flera bröstarvingar så har dessa gemensam rätt till halva arvet.

Dina barn (din dotter) har med andra ord rätt till 50 % som minst, men de andra 50 % av kvarlåtenskapen kan du förordna till vem eller vilka du vill. Det inkluderar arvtagare som din sambo, vänner eller organisationer.

Testamentesskrivning

När man skriver testamente är det viktigt att det allt går rätt till. Det finns i ÄB strikta formkrav för hur ett testamente ska vara upprättat för att vara giltigt, är dessa formkrav inte uppfyllda blir testamentet dessvärre ogiltigt.

Kraven som ska vara uppfyllda är enligt 10 kap ÄB 1 § att:

Testamentet ska vara upprättat skriftligen, det ska vara bevittnat av två vittnen, testamentet ska undertecknas när bägge vittnena är närvarande, vittnena ska skriva under och förstå att det är ett testamente som de skriver under.

10 kap 4 § ÄB säger vidare att vittnen måste vara över 15 år och måste ha insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen. Vittnena måste också vara "utomstående" personer, det får enligt bestämmelsen inte vara testatorns make, sambo eller någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag eller är hans/hennes syskon. Ingen som är skriven som tagare av arv får heller vara vittne, eller någon som är närstående till en arvtagare.

Vill man senare ändra sitt testamente går det att göra genom att upprätta ett nytt testamente, eller genom att återkalla sitt testamente.

Har du fler frågor är du välkommen att skriva till oss igen, eller ringa oss på vår telefon 08 533 300 04 på vardagar mellan 10-16.

Hälsningar//

Robin Uddén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (3007)
2022-01-26 Testamente i förhållande till arvsrättsordning
2022-01-26 Ofullständig fråga
2022-01-26 Kan man testamentera bort arv till en välgörenhetsorganisation till nackdel för sina syskon?
2022-01-25 Går det att ge bort egendom som är ämnad att testamenteras?

Alla besvarade frågor (98669)