Arv och testamente

FRÅGA
Jag har en syster och en bror som nyligen avlidit. Han hade inga barn. Våra föräldrar avlidna. Vad jag förstår är vi i andra arvsklassen.1. Har jag och min syster rätt till ngn slags laglott eller kan vår avlidne bror testamentera sina tillgångar fritt?2. Har jag som arvtagare rätt att ta del av testamentet och bouppteckning innan ärendet avslutas (arvsskifte)?3. Är jag dödsboägare även om min avlidne bror testamenterat allt till sin syster?4. Kan en bouppteckning överklagas?5. Måste ett testamente vara bevittnat?6. År det boupptecknarens skyldighet att bedöma testamentets giltighet?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

1. Rätt till laglott tillfaller endast bröstarvingar (den avlidnes barn), se 7 kap. Ärvdabalken (ÄB). Eftersom din bror inte hade några barn kan han testamentera sina tillgångar fritt.

2. Testamentet ska delges legala arvingar (dödsbodelägare) och legala efterarvingar, se 14 kap. 4 § ÄB. Då du enligt lag skulle ha ärvt efter din bror (om inte testamentet existerat) anses du vara legal arvinge och testamentet ska delges dig. Till bouppteckningen ska även här legala arvingar och legala efterarvingar kallas, 20 kap. 2 § ÄB. Du ska alltså delges testamentet samt kallas till bouppteckning vilket innebär att du får ta del av både testamente och bouppteckning.

3. Dödsbodelägare är både legala och testamentariska arvingar, 18 kap. 1 § ÄB. Då du är legal arvinge och din syster är testamentarisk arvinge är ni båda dödsbodelägare. Värt att påpeka är att om du godkänner ett testamente som gör dig arvslös så utgår du som dödsbodelägare. Alltså om du godkänner testamentet innan bouppteckning så behöver inte du kallas till bouppteckning.

4. När bouppteckning har upprättats ska den skickas in till Skatteverket för registrering. Skatteverket får inte registrera en insänd bouppteckning om den har gått till på felaktigt sätt eller i övrigt är bristfällig, 20 kap. 9 § ÄB. Anser du att bouppteckningen har gått till på felaktigt sätt har du 3 veckor på dig att överklaga Skatteverkets beslut att registrera bouppteckningen. En felaktighet kan till exempel vara att inte alla dödsbodelägare har blivit kallade till bouppteckningen.

5. Ja, ett testamente måste vara bevittnat av två personer för att det ska vara giltigt enligt 10 kap. 1 § ÄB. Kraven för att få vara testamentsvittne hittar du i 10 kap. 4 § ÄB.

6. Nej, du själv kan bedöma testamentets giltighet och om du anser att testamentet är ogiltigt kan du klandra det. Grund för klander föreligger vid formfel, psykisk störning samt obehörig påverkan och motivvillfarelse, 13 kap. 1-3 §§ ÄB. Om talan inte väcks inom sex månader från delgivningen är testamentet giltigt även om det föreligger en grund för ogiltighet, 14 kap. 5 § ÄB.

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor!
Vänligen,

Anduena Krasnigi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (994)
2022-01-20 Kan en ex-maka ärva?
2022-01-13 Ärver mitt biologiska barn mig fastän en annan man godkänt faderskapet?
2022-01-12 Kan man fritt disponera över sin dödes makes egendom? (fri förfoganderätt)
2022-01-12 Arv om jag inte bekräftat faderskapet fastän jag är biologisk far?

Alla besvarade frågor (98667)