Arv och testamente

2017-11-21 i Laglott
FRÅGA
Hej,Min papa har dött och har tillsammans med sin fru efterlämnat testament. Jag och ytterligare två personer är särkullbarn. I testamentet står att hans maka ska ärva hans del med full äganderätt. Där kan ju vi begära vår laglott. Samtidigt kommer makan nu att hävda ÄB 12:2, så att var och en behåller sitt. I vårt fall innebär det en väldigt skev fördelning. Min pappa har ett sparande, vilket även hon har. Dessutom star hon som ägare på deras fastighet. Jag undrar om det finns något vi kan göra för att få ut mer än 25% av min pappas besparingar I detta? Jag skulle uppskatta fastighetens värde till ca 3,5 MSEK, Inga lån. Hennes besparingar har jag ingen aning om och pappas kanske ligger på ca 400.000 kr. En annan fråga. Testamentet saknar datering men tycks I övrigt vara som det ska, har det någon betydelse?Tack för svar!
SVAR

Hej, tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Reglerna som blir aktuella i ditt fall finns i äktenskapsbalken och ärvdabalken.

Gällande din första fråga angående om det finns någon möjlighet för er att få ut mer än er laglott så är det precis som du skriver möjligt för den efterlevande att hävda 12:2 ÄktB. Rätten att då hävda att alla egendom ska ligga kvar på varje part är en jämkningsmöjlighet som finns för att just skydda efterlevande mot den avlidnes särkullbarn. Det finns därför inget som hindrar den efterlevande från att åberopa detta så länge det görs innan eller i samband med bodelningstillfället. Det här är en ovillkorad rätt och ni som särkullbarn har tyvärr ingen möjlighet att styra över det här. Ni kommer därför få ut er laglott.

Gällande den andra frågan om testamentet. Formkraven för hur ett testamente ska upprättas finns i 10:1 ärvdabalken. Det finns inget krav på att datering ska finnas med för att ett testamente ska vara giltigt. Det betyder att det inte är en grund för att ni ska kunna klandra testamentet. Att tiden för undertecknandet ska finnas med är en rekommendation för att bevisvärdering vid en klandertalan ska vara enklare och det är således inte en formföreskrift som måste finnas med.

Sammanfattningsvis betyder det att som särkullbarn har ni rätt till er laglott men inte till mer och ni kan inte göra något för att hindra den efterlevande att kräva att egendomarna ska hållas delade enligt 12:2 ÄktB. Det är inte heller ett krav att datering finns på ett testamentet och det kommer därför vara giltigt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Julia Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?