Arv och skuld

Om jag har en skuld och därefter dör, går min skuld över till mina föräldrar eller mina barn? Eller dör min skuld med mig?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.
Det är bröstarvingarna som tillhör den första arvsklassen, hit hör dina barn. Finns dem vid liv vid din bortgång tillfaller alltså arvet efter dig dem och inte dina föräldrar. Föräldrar hör nämligen till den andra arvsklassen, och en arvsklass töms en gång i taget. Det vill säga finns det någon vid liv som tillhör den första arvsklassen går man inte vidare till den andra arvsklassen. Detta framgår av 2:1och 2:2 Ärvdabalken. Dina skulder kommer att dras från dina tillgångar när du dör. Är dina skulder större än dina tillgångar blir kvarlåtenskapen(=den egendom du lämnar efter dig och som kommer tillfalla arvstagarna) 0 kr. Skulder går nämligen inte i arv.
Hoppas svaret var till din hjälp.

Mvh

Mimmi OrreniusRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning