Arv och samboegendom

FRÅGA
Jag är sambo sedan 30 år tillbaka. Jag och min sambo har inte skrivit något testamente eller annat mellan oss. Så sambolagen gäller här. (Vi har två gemensamma barn, inga särkullbarn.)Jag kommer så småningom att ärva min mors kvarlåtenskap, hus och fonder tillsammans med mina två syskon (vi har samma mor).Mina frågor: Har min sambo någon rätt till min mors arv när hon går bort? Om min sambo och jag separerar och jag har ärvt min mors del av arvet, har sambon någon rätt att huset/pengarna ska ingå i vår bodelning? Är mitt arv efter min mor endast mitt? Jag och mina syskon kommer inte att bo i huset utan sälja huset efter min mors bortgång. Min mor har inte skrivit något testamente eller annat och inte heller att vi tre syskon ärver huset som enskild egendom. Måste min mor göra något juridiskt för att inte min sambo ska ärva något om vi separerar? Vänligen Susan
SVAR

Hej!

När ena sambon dör eller parterna flyttar isär, upphör samboförhållandet (2 § sambolagen). Efter dödsfallet kan en sambo påkalla bodelning. Ni som sambor kan undgå att begära bodelning och istället komma överens enligt era önskemål. Vill en av samborna att bodelning ska ske, så måste en begäran om bodelning framställas senast när bouppteckningen förrättas (8 § sambolagen).

Vid en bodelning ingår de tillgångar som fanns dagen då samboförhållandet upphörde. Tillgångar och skulder som uppstått efter denna dag, är undantagna från bodelningen. Det är enbart samboegendom som ingår i bodelningen (8 § sambolagen). I samboegendomen ingår sambornas gemensamma bostad och bohag, om inte de gjorts till enskild egendom genom exempelvis gåva eller arv (3 och 4 §§ sambolagen). Samboegendomen måste även vara förvärvad i syfte att samborna gemensamt ska använda den. Detta innebär att egendom som samborna själva ägde innan samboförhållandet som huvudregel inte är samboegendom.

Ett arv kan troligtvis inte anses som förvärvad för gemensam användning, särskilt inte om det utgör pengar. I och med att huset ska säljas torde det inte leda till några problem. Om ni däremot nyttjade huset som gemensam egendom, dvs. bodde i huset efter ditt arv skulle det eventuellt kunna ingå i en bodelning. Pengarna du ärver är alltså dina och kommer inte ingå i någon framtida bodelning, förutsatt att ni inte avtalar om annat.

Vänliga hälsningar,

Anna Liss
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3015)
2021-10-16 Kan sambo kräva halva bostaden efter bara kort sammanboende?
2021-10-13 Samboavtal och hyra
2021-10-12 Gemensam egendom i samboförhållande, dold samäganderätt
2021-10-11 Har min ex-sambo rätt att bo i min lägenhet, eller rätt till hälften vi en försäljning?

Alla besvarade frågor (96379)