Arv och önskemål

2019-03-21 i Sambo
FRÅGA
Hej20180308 dog mina barns pappa. Inget testamente skrevs. Däremot skrev han andra papper om sina önskemål om tillhörigheter o bankmedel. Jag fd sambo skulle få hälften av bankmedel ca 220.000 kr enligt önskemål. Jag tyckte då att vi kan dela på tre. Yngste son som bor m mig har jag fått ca 70.000 men andra sonen behåller min del...bara bråkar vill inte dela med sig till sin mamma. Vad göra?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Jag vill börja med att beklaga dödsfallet. Utgångspunkten är att sambor inte ärver varandra utan istället finns möjligheten att skriva testamente utefter vissa särskilda formkrav beskrivna i 10 kap ärvdabalken.

Om det saknas ett testamente faller det tillbaka på den legala arvsordningen. Den avlidnes barn ska då dela lika på arvet (2 kap 1 § ärvdabalken). En efterlevande sambo har ingen möjlighet att kräva att barnen delar med sig av sin arvslott.

I din fråga skriver du att ni varit före detta sambos. Vid upphörandet av ett samboförhållande går det att begära bodelning inom ett år (8 § sambolagen). I bodelningen fördelas samboegendom som utgörs av bohag och bostad som förvärvats för gemensamt bruk (3 § sambolagen). Efter att skulder avräknats ska värdet av egendomen delas lika (14 § sambolagen).

Om du fortfarande känner dig osäker på hur du ska gå tillväga är min rekommendation att söka hjälp av en erfaren jurist. Inom Lawline finns möjlighet att boka ett möte eller ställa frågor över telefon. Det går att läsa mer på https://lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Christoffer Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (394)
2019-10-16 Dold samäganderätt vid samboende
2019-10-15 Hur ska skulder på samboegendom täckas då ena sambon avlider?
2019-10-14 "Enskild egendom" får endast verkan vid bodelning och inte arvsrätt
2019-10-02 Vilka rättigheter har en efterlevande sambo till den gemensamma bostaden?

Alla besvarade frågor (73804)