Arv och jurisdiktion

Om man har dubbla medborgarskap och har tillgångar i båda länderna. Är det svensk lag som gäller om man går bort i Sverige eller är det lagen i det land som tillgångarna är i som gäller?

Lawline svarar

Huvudregeln är att lagen där den avlidne personen hade sin hemvist ska gälla på arvskiftet (artikel 21 arvsförordningen). Dock finns undantag som reglerar situationer med dubbla medborgarskap (artikel 22 arvsförordningen) nämnda artikel ger personer med dubbla medborgarskap vid tidpunkten för sitt val eller vid sin dödrätten att välja tillämplig lag på sitt arvskifte. Det innebär att om personen i fråga inte valt lag så gäller den lag i det landet personen hade sin hemvist. Sedan finns det undantag om egendomen som befinner sig i ett land som inte är bundet av arvsförordningen (tredje stat) (artikel 12 arvsförordningen). Nämnda artikel går ut på att man räknar bort egendom som finns i tredje stat eftersom det finns risk att tredje stat inte följer domslutet från Sverige exempel. Den egendom man räknad bort får sedan regleras av det land som egendomen befinner sig i.

Arvsförordningen hittar du genom att klicka här.

Jag hoppas detta svar var till någon hjälp, med vänliga hälsningar!

Julia ZarourRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”