Arv och hur det påverkar en bodelning

2020-07-31 i Bodelning
FRÅGA
Min make och jag ska skilja oss. Det förättades ett arvskifte på en fastighet med tillhörande skog 17/7-2008 i boet efter hans far som gick bort. Vi har varit gifta sedan 28/3-2008. Nu undrar jag om jag jag har rätt till halva fastigheten och skogenMvh Lena
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är äktenskapsbalken (ÄktB) (1987:230) som reglerar frågor gällande äktenskap. Jag tolkar din fråga som att du och din make var gifta när arvskiftet avseende fastigheten förrättades. Då arvskiftet har skett under äktenskapet så innebär det att egendomen ska tillhöra en eventuell bodelning vid en skilsmässa. I detta fall ska fastigheten alltså tillhöra bodelningen om inte det finns ett villkor gällande din makes arv om att fastigheten ska vara enskild egendom (ÄktB 7 kap. 2 §).

Det är även värt att nämna att detta inte innebär att du nödvändigtvis har rätt till halva fastigheten. Arvet ska visserligen vara med i bodelningen, vilket innebär att fastighetens värde påverkar bodelningen mellan er. I en bodelning så ska båda makarnas giftorättsgods beaktas, dvs. egendom som inte är enskild egendom (ÄktB 7 kap. 1 §). Jag utgår i detta fall från att det inte finns något äktenskapsförord och att all egendom är således giftorättsgods. Efter att båda makarnas giftorättsgods har adderats ska det sedan fördelas jämnt så att båda makarna får en lika stor del av den sammanlagda egendomen. Fördelningen brukar oftast ske så att den som har mer egendom ska avstå från egendom till den som har mindre egendom.

Jag använder mig av ett exempel för att försöka förtydliga situationen:
Du har egendom vars värde är 100 000 kr och din make har egendom vars värde är 200 000 kr. Det totala värdet av er egendom är 300 000 kr, vilket innebär att båda har rätt till 300 000/2 = 150 000 kr. Det innebär att du har rätt att kräva 50 000 kr av din make. Du har alltså inte rätt till hälften av fastigheten, men eftersom att det bör beaktas i en bodelning kommer det att påverka bodelningen mellan er.

Sammanfattning:

Arvet ska alltså vara med i bodelningen, men det innebär inte att du med säkerhet har rätt till halva fastigheten. Den kommer dock att påverka bodelningen, men hur mycket som det kommer att påverka beror på den totala egendomens värde.

Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2754)
2021-03-03 Vad ingår i bodelning
2021-03-03 Ingår aktiebolag i en skilsmässa?
2021-03-01 Gäller bodelningsavtal under bestående äktenskap vid skilsmässa?
2021-02-28 Vad ska du göra om din f.d. partner inte vill samarbeta för att få till stånd en bodelning?

Alla besvarade frågor (89861)