Arv och faderskapsfrågan

2015-05-11 i Faderskap
FRÅGA
Hej!Jag och min bror är adopterade av vår styvfar.Vår styvfar har sedan tidigare en son (med en annan kvinna) som han inte har eller vill ha kontakt med. Min fasa är att denna son ska dyka upp vid min styvfars bortgång och kräva sin laglott.Hur kan jag råda mina föräldrar att skriva testamente för att hans del ska bli så liten som möjligt? (de vill själva inte att något ska gå till sonen.)Min styvfar har länge funderat på faderskapsprov och jag undrar vad som händer om sonen vägrar lämna prov? Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det går inte att testamentera bort någons laglott. Däremot utgör laglotten enbart hälften av arvslotten vilket innebär att man genom testamente kan åstadkomma en halvering av vad en person (sonen) skulle ha fått annars. Här kan du/ni få hjälp att upprätta ett testamente efter era önskemål.

Det kan dock uppmärksammas att man genom testamente kan försöka frånta sonen rätten till laglotten med, rätten till laglotten förfaller då om inte sonen begär jämkning inom 6 månader från att han fått del av testamentet.

Din far eller du och din bror efter er fars bortgång kan väcka talan om att faderskapet ska upphävas. Det inleds då en domstolsprocess som sonen inte får neka. Han kan i så fall behöva betala vite eller bli hämtad av polisen. Under vissa omständigheter, t.ex. om fadern tydligt har visat att han vill ses som far till sonen försvinner dock din och din brors rätt att väcka en sådan talan, så tycks dock inte vara fallet.

Erik Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (312)
2020-07-24 Vem kan häva bekräftat faderskap?
2020-07-11 Kan man avsäga sig sitt faderskap?
2020-05-28 Faderskapspresumtion om befruktning sker innan skilsmässa och födsel efter
2020-05-23 Faderskapspresumtionen under betänketid och umgängesrätt

Alla besvarade frågor (82607)