Arv och enskild egendom

Om det i ett testamente står att denne önskar att efterlevande (en person) får ärva som enskild egendom och testamentet blir godkänt. Skall man då "lösa ut" respektive arvingar för tillgången/den enskilda egendomen?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Frågan du har ställt är en arvsrättslig fråga. Bestämmelser som rör arvsrätt återfinns primärt i Ärvdabalk (1958:637). Jag förstår din fråga som att det är en person som ärver under förutsättning att egendomen som ärvs görs det i syfte att det ska utgöra enskild egendom för personen som ärver egendomen. Till en början bör det poängteras att ett testamente är ett sätt för arvlåtaren att fördela arvet efter denne. Ett testamente kan inte fullt ut följas i sådant fall där arvlåtaren har efterlevande bröstarvingar. Bröstarvingar har rätt till en laglott som motsvarar halva arvslotten, vilket framgår av 7 kap. 1 § ÄB. En bröstarvinges rätt till kan inte tas bort genom ett testamente. Att något ärvs under förutsättning att det är enskild egendom innebär ett utökat skydd för den specifika egendomen i fall där till exempel en bodelning bli aktuell. Vid ett arv fördelas därefter egendomen mellan arvtagarna.

Med vänlig hälsning,

Ludwig IvarssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000