Arv och enskild egendom

Hej,

Vad är innebörden i följande äktenskapsförord?

Underteckande äkta makar Sven Svensson och Anna Svensson förordnar genom detta äktenskapsförord följande.

Min Sven Svenssons, fastighet Storstad Engeln 1:24, jämte avkastningen därav, skall vara enskild egendom vari, maka ej äger giftorätt.

Mig Anna Svenssons, tillkommande arv och framtida försäkringsersättning skall, liksom avkastningen därav, skall vara enskild egendom vari, maka ej äger giftorätt.

Scenariot är följande:

Paret har inga gemensamma barn.

Maken dör, tre veckor senare dör även makan.

Vem ärver fastigheten som upptas i äktenskapsförordet?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Innan jag besvarar din fråga mer detaljerat vill jag bara klargöra att en tillgång gjorts till enskild egendom genom äktenskapsförord inte primärt är en arvsrättslig reglering, utan snarare en säkerhet inför en potentiell skilsmässa när båda makarna fortvarande är i livet. Om Sven önskar destinera fastigheten till någon, behöver han upprätta ett testamente. Regleringen om enskild egendom får dock vissa efterlevandekonsekvenser, vilka jag redogör för här nedan.

Det framgår av din fråga att de inte har några gemensamma barn, men eftersom det inte angetts att de har barn utanför äktenskapet förutsätter jag att så inte är fallet. Jag förutsätter också att ingen av dem upprättat ett testamente, varken var för sig eller inbördes.

Vad som kommer hända är att när Sven går bort, kommer en bodelning upprättas. Fastigheten, Annas tillkommande arv och hennes försäkringsersättningar kommer inte tas med i bodelningen då de har karaktären av enskild egendom. Resterande av makarnas bo kommer behandlas som giftorättsgods och läggas upp på lotter och delas sinsemellan. Anna kommer ärva Svens delar före någon av Svens möjliga arvingar (då Sven som sagt saknar avkomlingar och testamente), då makar ärver före andra. Detta är till för att man inte ska sätta en efterlevande make på marken. Det finns också vissa spärregler till skydd för Anna om ett minsta belopp hon är berättigad, men det blir inte aktuellt i vårt fall.

Det Anna ärver från Sven ärver hon med vad man kallar fri förfoganderätt. Det betyder att hon kan konsumera (använda) det, men inte testamentera bort det. Det här är en skyddsregel för Svens legala arvingar, där lagstiftaren säger att det är acceptabelt att en efterlevande make lever med samma livskvalité shar Svens dödsbo inte upplösts vid Annas dödsfall varpå hon i verkligheten inte fått del av det slutgiltiga arvet än. ärvda föråsom han eller hon gjorde innan sin partners bortgång, men samtidigt inte ska ha rätt att främja sina egna arvingar med den ärvda förmögenheten.

Sannolikt kommer Anna inte hinna konsumera särskilt mycket av det arv hon har med fri förfoganderätt på bara tre veckor. Sannolikt har Svens dödsbo inte upplösts vid Annas dödsfall varpå hon i verkligheten inte fått del av det slutgiltiga arvet än. Vi kan därför presumera att ingenting skett med förmögenhetssumman som härstammar från Sven.

Vad som händer nu är att fastigheten, tillsammans med den del av giftorättsgodset från bodelningen som blivit Svens, kommer då gå till Svens föräldrar med lika del vardera. De är Svens närmsta arvsklass och har föräldrarna gått bort kommer Svens eventuella syskon träda i föräldrarnas position. Lever varken föräldrar eller syskon eller syskons barn (osv.) kommer eventuella mor-/farföräldrar ärva. Finns inga sådana, finns inga fler arvsklasser och arvet kommer då tillfalla allmänna arvsfonden.

Hoppas du fått lite mer klarhet i problematiken, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen om du har fler frågor!

Med vänlig hälsning,

Anonym AnonymRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000