Arv och efterarv när ens förälder gifter om sig

2021-03-22 i Efterarv
FRÅGA
Hej! En liten fundering. Min mamma och pappa byggde nytt hus för snart 10 år sen. Min mamma stod som ägare till huset fram till hösten 2018 när hon gick bort. Jag och min bror ärvde mamma men har låtit pappa bo kvar i huset sen dess. Nu har pappa förlovat sig med en gammal älskarinna som han dessutom har en dotter på snart 30 år ihop med. Kvinnan vägrar flytta in i samma hus som min mamma bott i. Nu har pappa planer på att sälja huset och sen bygga nytt hus igen ihop med denna kvinna. Vad händer med vår del av arvet om han säljer huset nu och investerar i ett nytt hus?Och om de nu även skulle gifta sig vad blir det då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom din fråga berör arv och äktenskap så kommer ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB) att bli tillämpliga. Även sambolagen kommer att beröras.

Arvet efter din mamma

Jag tolkar din fråga som att du och din bror var din mammas enda barn och att ni således hade rätt till hela hennes arv (2 kap. 1 § ÄB). Emellertid fick ni avstå arvet till förmån för den efterlevande maken (det vill säga er pappa), vilket istället ger er rätt till efterarv (3 kap. 1 och 2 § ÄB). Denna egendom innehar er pappa med fri förfoganderätt, vilket innebär att han fritt får disponera över egendomen, men däremot inte testamentera bort den till någon annan.

Vad händer om de gifter sig?

Om din pappa och kvinnan gifter sig så kommer konsekvensen vid någons bortgång bli att en bodelning ska äga rum (9 kap. 1 § ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå, och en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ÄktB). I regel är all egendom därför giftorättsgods, om man inte har ett äktenskapsord som förklarar att egendom ska vara enskild eller att man till exempel har fått viss egendom i gåva från en tredje part med villkoret att den ska vara makens enskilda (7 kap. 2 § ÄktB). I praktiken innebär detta att huset kommer att läggas till kvarlåtenskapen och den egendom som ska fördelas mellan makarna vid en bodelning.

Om din pappa och kvinnan flyttar ihop i ett nytt hus utan att gifta sig så kommer huset vid samboförhållandets upplösning ingå i en bodelning ändå, eftersom det då är gemensam samboegendom (3 och 8 § sambolagen). Observera att detta inte gäller om de bor kvar i din pappas nuvarande hus, eftersom det då inte anses vara "förvärvat för gemensam användning" (jfr 3 § sambolagen).

Innan bodelning kan ske så ska dock först ert efterarv, det vill säga arvet efter er mamma, delas ut och avräknas från egendomen (3 kap. 6 och 7 § ÄB).

Har ni ändå rätt till ert arv?

En efterlevande make har alltid rätt att få egendom till så stort värde att den tillsammans med egendom som den efterlevande maken erhöll vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom motsvarar fyra gånger prisbasbeloppet, vilket för år 2021 är 47 600 kr (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Detta innebär att denna regel sällan aktualiseras. Istället har den efterlevande maken rätt att ärva framför gemensamma bröstarvingar. Eftersom du och din bror betraktas som "särkullbarn" så har ni dock rätt att få ert arv direkt (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Det finns dock en möjlighet för er att avstå från ert arv till förmån för den efterlevande maken och istället ta del av arvet efter henne (3 kap. 9 § ÄB).

Sammanfattning

Er rätt till arvet efter er mamma kommer inte att påverkas om er pappa gifter om sig, eftersom efterarvet kommer att fördelas innan någon bodelning ska äga rum. Däremot kommer hans övriga egendom att betraktas som giftorättsgods (som huvudregel) och därmed ingå vid en bodelning mellan makarna i det nya äktenskapet, vilket då minskar ert arv efter honom. Skulle er pappa gå bort innan hans nya kvinna så har ni rätt att få ut era arvslotter direkt, men kan även välja att istället avstå arvet till förmån för kvinnan och ta del av arvet efter henne istället (så kallat efterarv).

Skulle du behöva mer hjälp kan jag varmt rekommendera dig att ta kontakt med en av våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå. Skulle du vara intresserade av detta kan du kontakta mig på julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?