Arv när tillgångar i flera länder

2017-09-03 i Testamente
FRÅGA
Jag är brittisk och svensk medborgare bosatt i Sverige. Jag vill att svenska arvsregler tillämpas när jag dör och har förstått att detta kommer att hända automatiskt utan att jag skriver något testamente. Men jag har pengar på konto i Storbritannien och USA och har pensionsinkomst i båda länderna. Borde jag skriva ett testamente för att underlätta för mina arvingar att lätt få tillgång till dessa pengar. Ska jag i så fall skriva testamente i Sverige eller i Storbritannien/USA? Behöver jag nämna specifika konton i testamentet? Och i så fall behöver jag skriva ett nytt testamente om jag öppnar ett nytt konto, banken ändrar namn osv?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svensk lag kommer att tillämpas rörande arv om du är bosatt i Sverige vid tiden för din död, oavsett om testamente är upprättat eller inte (artikel 21 arvsförordningen).

Du bör upprätta testamentet och förvara det i bosättningslandet, dvs. Sverige. Meddela dina arvingar var testamentet förvaras så att det lätt kan hittas alternativt förvara hos en advokatbyrå eller liknande som tillhandahåller sådana tjänster.

Om du vill att dina lega arvingar ska ärva alla dina tillgångar, t.ex. dina barn, så behöver du inte alls specificera dina tillgångar. Arvingarna kommer att ärva lika stora andelar av hela din förmögenhetsmassa. För att underlätta för dina arvingar att lokalisera dina tillgångar kan det vara klokt att ange dessa i testamentet. Det kan räcka med att ange i vilka länder/delstater du har dina tillgångar i, men gärna också vilka banker.

Du måste upprätta ett nytt testamente vid någon ändring endast om du avser förordna viss egendom till en utpekad arvinge. Om du vill att arvinge X ska ärva ett specifikt konto i en specifik bank, så måste detta specificeras detaljerat. Vid ändring måste du då upprätta nytt testamente. Om du vill att dina arvingar ska ärva enligt lag, dvs. att de ska ärva lika stora andelar av hela din förmögenhetsmassa, så behöver du inte upprätta nytt testamente eftersom du bara har nämnt bankerna för att underlätta lokalisering av tillgångar - det har ingen betydelse för fördelning av arv.

Tänk på att ett testamente måste upprättas enligt formkraven i 10 kap. ärvdabalken. Testamente ska bland annat upprättas skriftligen med två samtidigt närvarande vittnen som undertecknar handlingen. Lawline hjälper dig gärna att upprätta ett efter dina behov skräddarsytt testamente som uppfyller lagens krav.

Vänligen,

Soroosh Parsa
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2900)
2021-08-03 Hur länge kan utbetalning på legat dröja?
2021-08-02 Kan ett testamente göra föräldrar och syskon arvlösa?
2021-07-31 Hur upprätta testamente så att min sambo och sambos barn ärver mig?
2021-07-30 Formkrav testamente

Alla besvarade frågor (94603)