Arv när man är underårig

2016-08-31 i Laglott
FRÅGA
Vi har varit sambo i 15 år och har två gemensamma barn (båda under 18år). Vi ska skriva ett testamente att vi ska ärva varandra. Men om en av oss skulle avlida, hur förvaltas barnens laglott? Vem blir förmyndare till laglotten, och får de pengarna användas till hem/bil/mat/räkningar osv eller är pengarna låsta till barnens 18 årsdag?
SVAR

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 9 kap 1 § föräldrabalken, se här, gäller att den som är under 18 år är omyndig och får inte själv råda över sin egendom eller åta sig förbindelser i vidare mån än vad som gäller enligt lagen eller enligt villkor genom exempelvis testamente. Vid gemensam vårdnad om era barn innebär det att ni är barnens förmyndare enligt 10 kap 2 § 1 stycket föräldrabalken (FB). Om den ena vårdnadshavaren dör ska den efterlevande vårdnadshavaren ha ensam vårdnad om barnet enligt 6 kap 9 § FB. Det innebär att den efterlevande även blir ensam förmyndare enligt 10 kap 2 § 2 stycket FB. Enligt 13 kap 1 § FB bestämmer förmyndare hur tillgångar som står under deras förvaltning skall användas eller placeras om inte annat följer av lag. Alla förmyndare står under överförmyndarnämndens tillsyn, se 16 kap 1 § FB. Det finns en överförmyndarnämnd i varje kommun.

Om du eller din sambo t.ex. inte vill att den efterlevande sambon ska ha tillgång till era barns arv, kan ni i testamente villkora rätten till egendomen med särskild överförmyndarkontroll. Särskild överförmyndarkontroll sker per automatik om arvet överstiger ett prisbasbelopp, se 16 kap 11 § FB. Särskild överförmyndarkontroll innebär bland annat att den som ombesörjer utbetalningen från dödsboet för den omyndiges räkning ska sätta in medlen hos bank eller kreditmarknadsföretag, med uppgift om att medlen inte får tas ut utan överförmyndarens tillstånd.

Har pengar satts in hos bank enligt 16 kap. 11 § FB med förbehåll om att det skall stå under särskild överförmyndarkontroll får dessa inte tas ut utan överförmyndarens samtycke enligt 13 kap. 8 § föräldrabalken.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (782)
2020-11-21 Kan ett barn bli arvslös?
2020-11-19 Rätt till laglott
2020-11-14 Kan man göra en bröstarvinge arvslös genom att skänka bort alla tillgångar?
2020-11-09 Kan bröstarvingar invända mot gåvor som en förälder ger under sin livstid?

Alla besvarade frågor (86424)