FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv26/02/2016

Arv när efterlevande make har särkullbarn

Hej,

Min ena förälder har gått bort och de var gifta. Den enda dödsbodelägaren är alltså efterlevande make som ärver all egendom då allt var giftorättsgods.

Frågan jag har är hur fördelningen blir för mig som enda efterarvinge till den förälder som gått bort när även efterlevande make går bort. Det som tillkommer då är att efterlevande make också har ett särkullsbarn som alltså inte var efterarvinge till den första föräldern.

Blir fördelning mellan mig och särkullsbarnet då 50%-50%.

Eller blir det 75% till mig och 25% till särkullsbarnet som jag har förstått att det borde bli om den förälder som särkullsbarnet och jag har gemensamt hade varit den som avlidit först.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Den efterlevande maken ärver kvarlåtenskapen i enlighet med huvudregeln i 3 kap. 1 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1962:700#K9P1S1). Eftersom du är enda arvinge till den först avlidne maken hade du, om dina föräldrar inte var gifta, tilldelats hela kvarlåtenskapen i arv. Istället får den efterlevande maken din del av arvet med fri förfoganderätt, vilket innebär att den efterlevande maken får förfoga över arvet men inte testamentera bort det.

Det som händer med ditt arv från den förälder som gick bort först är att du ärver med efterarv från den efterlevande maken vid dennes bortgång, 3 kap. 2 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1). Efterarv beräknas i andelar.

Eftersom dina föräldrar inte hade någon enskild egendom bestod den först avlidne makens kvarlåtenskap endast av giftorättsgods från bodelningen, alltså hälften av alla ägodelar dina föräldrar hade. Då är ditt efterarv hälften av kvarlåtenskapen från efterlevande make vid dennes bortgång.

Det är som du säger i andra alternativet, att du vid efterlevande makes bortgång först tilldelas hälften av efterlevande makes kvarlåtenskap i form av efterarv. Därefter delar du och särkullbarnet lika på hälften som är kvar, 25 % vardera. Du får då 75 % av kvarlåtenskapen och särkullbarnet 25 %.

Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!

Vänligen,

Sarah SaajakariRådgivare