Fördelning av arv efter båda makarnas död

FRÅGA
Hej!A och B är gifta och har ett gemensamt barn C. A har ett barn, D, sedan tidigare äktenskap. B avlider. Hur fördelas arvet till C och D när A går bort?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga om arv regleras i ärvdabalken, fortsättningsvis (ÄB).

Efterlevande makes arvsrätt

Du nämner att B, som av frågan inte verkar ha något annat barn än det gemensamma som är C, avlider. Då övergår allt arv till A som är maken enligt 3 kap. 1 § ÄB. A kommer dock inte erhålla egendomen som kommer från B med full äganderätt utan enbart fri förfoganderätt. Det innebär att A inte får testamentera bort egendom som ska tillfalla B:s arvingar. C är efterarvinge i de här fallet.

När båda makarna avlidit

När även A avlider ska hälften av boet gå till B:s släktingar ur första eller andra arvsklassen (3 kap. 2 § ÄB). I detta fall går då hälften av A:s förmögenhet till C. När B:s efterarvinge, som är C, fått sin del återstår A:s kvarlåtenskap som ska delas på A:s arvingar. Dessa är då C och D som ska dela lika på A:s kvarlåtenskap.

Vänliga hälsningar,

Marina Alsayegh
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (915)
2021-04-30 Behöver hjälp med arvsfrågor
2021-04-30 Inte överens om hus i ett dödsbo
2021-04-30 Ingår förmånstagarförordnande i bodelning vid dödsfall
2021-04-28 Kan morfar se till så att barnbarnet får arvet utan att föräldrarna har tillgång

Alla besvarade frågor (92283)