Fördelning av arv efter båda makarnas död

Hej!

A och B är gifta och har ett gemensamt barn C. A har ett barn, D, sedan tidigare äktenskap. B avlider. Hur fördelas arvet till C och D när A går bort?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga om arv regleras i ärvdabalken, fortsättningsvis (ÄB).

Efterlevande makes arvsrätt

Du nämner att B, som av frågan inte verkar ha något annat barn än det gemensamma som är C, avlider. Då övergår allt arv till A som är maken enligt 3 kap. 1 § ÄB. A kommer dock inte erhålla egendomen som kommer från B med full äganderätt utan enbart fri förfoganderätt. Det innebär att A inte får testamentera bort egendom som ska tillfalla B:s arvingar. C är efterarvinge i de här fallet.

När båda makarna avlidit

När även A avlider ska hälften av boet gå till B:s släktingar ur första eller andra arvsklassen (3 kap. 2 § ÄB). I detta fall går då hälften av A:s förmögenhet till C. När B:s efterarvinge, som är C, fått sin del återstår A:s kvarlåtenskap som ska delas på A:s arvingar. Dessa är då C och D som ska dela lika på A:s kvarlåtenskap.

Vänliga hälsningar,

Marina AlsayeghRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”