Arv mellan syskon, fördelas arvet annorlunda om den avlidne efterlämnar sig ett testamente?

2019-01-30 i Testamente
FRÅGA
Ställde en fråga Ang arv mellan syskon. Min pappas bror har gått bort kvar finns en bror min pappa och en syster. Om testamente finns kan min pappa bli arvslös då. Om testamente inte finns delas det lika på hans förmögenhet då? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har funderingar kring arv mellan syskon. Bestämmelser i Ärvdabalken 1958:637 (ÄB) blir tillämpliga.

Utgångspunkten (om inte testament finns)

Utan testamente, fördelas arvet efter den avlidne helt utefter bestämmelser i ÄB.

Jag tolkar det som att, utifrån uppgifter i din fråga, att din pappas bror efterlämnar sig tre syskon. Syskon är arvsberättigade enligt 2 kap 2 § 2 st ÄB och har således rätt till arv. (Detta är alltså förutsatt att din pappas bror inte efterlämnar sig varken några barn eller har några föräldrar vid liv eftersom de då, enligt lag, har rätt att ärva före syskon. Detta enligt den allmänna arvsordningen.)

Alltså, förutsatt att de enda arvsberättigande som din pappas bror efterlämnar sig är tre syskon, ska arvet fördelas lika mellan dessa. Detta är vidare under förutsättning att det inte finns något testamente.

Om testamente är upprättat

Om din pappas bror har upprättat ett testamente innan hans död, kan det inskränka på arvsrätten för din pappa och hans syskon. Testamentet ska alltså reglera fördelning av den avlidnes arv.

Syskon har vidare ingen lagstadgad rätt till laglott, som arvingar har (jmfr 7 kap 1 § ÄB). Det innebär att syskon och andra arvsberättigade kan göras arvslösa genom testamente. Din farbror har alltså rätt att testamentera bort sin egendom för att inte göra sina syskon berättigade till arv.

Sammanfattningsvis

För att klargöra allt i sin enkelhet;

Utan testamente, är det regler i ÄB som gäller. Enligt den allmänna arvsordningen är syskon arvsberättigade enligt 2 kap 2 § 2 st ÄB. Arvet efter din farbror ska du fördelas lika mellan hans syskon.

Med testamente, är det alltså bestämmelser i testamentet som avgör hur arvet efter din farbror ska fördelas. Eftersom laglottsskydd enbart tillkommer bröstarvingar, kan detta innebära att syskon blir arvslösa.

Hoppas att du fått svar på sin fråga!

Linnéa Carnrot
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2137)
2019-05-14 Får man ändra annans testamente?
2019-05-13 Kan jag göra mitt halvsyskon arvlöst?
2019-05-09 Måste ett testamente delges för att vinna laga kraft?
2019-05-09 Testamentstolkning, fri förfoganderätt

Alla besvarade frågor (69134)