Arv mellan sambor

FRÅGA
Vi är sambos som har barn på olika håll, inga gemensamma barn. Vad ärver jag om han går bort först? Han har eget företag.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Sambor har ingen arvsrätt efter varandra utan måste upprätta ett gemensamt testamente för att ärva varandra. Kvarlåtenskapen efter din sambo kommer därför tillfalla den avlidnes barn eller andra släktingar.

Det som är aktuellt mellan sambor är att göra en sambodelning. Vad som ingår i en sambodelning är sambors gemensamma bostad och bohag som skaffats för att användas gemensamt enligt 3 § Sambolagen, se här. När en efterlevande sambo begär bodelning enligt 8 § Sambolagen (se här) kommer denne att undanta hälften av värdet på gemensam bostad och bohag innan resterande kvarlåtenskap fördelas till barnen. I bodelningen kommer samboegendomen att delas lika mellan parterna.

Carolina Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll